Aksjer

BGF Future of Transport Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Investeringsrisikoen er konsentrert i bestemte sektorer, land, valutaer eller selskaper. Dette betyr at fondet er mer følsomt for alle typer lokale økonomiske, markedsmessige, politiske eller reguleringsmessige hendelser. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser. Investeringer i transportverdipapirer er underlagt for miljøhensyn, skatter og avgifter, statlig regulering, pris- og tilbudsendringer.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

  Fra
30.09.2014
Til
30.09.2015
Fra
30.09.2015
Til
30.09.2016
Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 30.sep.2019

- - - - -11,35

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 11.des.2019 USD 181,29
Antall beholdninger per 29.nov.2019 41
Basisvaluta USD
Fondsstart 04.sep.2018
Startdato 04.sep.2018
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Global Flex-Cap Equity
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,74%
ISIN LU1861215033
Bloomberg-børskode BGFOTI2
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BG094B7
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.nov.2019
Navn Vekt (%)
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,31
TEXAS INSTRUMENTS INC 4,29
APTIV PLC 3,55
ALBEMARLE CORP 3,53
ALPHABET INC 3,52
Navn Vekt (%)
VOLKSWAGEN AG 3,52
EATON CORPORATION PLC 3,51
XILINX INC 3,51
TE CONNECTIVITY LTD 3,51
SIKA AG 3,50
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.nov.2019

% av markedskap.

Type Fond
Beklager, land/regioner er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 29.nov.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 29.nov.2019

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I2 USD - 9,10 0,05 0,55 9,53 7,78 - LU1861215033 - -
Class Z2 USD - 9,11 0,05 0,55 9,53 7,78 - LU1861215207 - -
Class I2 EUR - 8,21 0,04 0,49 8,43 6,84 - LU1917164698 - -
Class A2 USD Ingen 8,98 0,05 0,56 9,47 7,75 - LU1861214812 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 8,81 0,05 0,57 9,39 7,73 - LU1861215629 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 8,72 0,06 0,69 9,33 7,69 - LU1861215462 - -
Class D2 USD Ingen 9,08 0,06 0,67 9,52 7,78 - LU1861214903 - -
Class E2 Hedged EUR - 8,57 0,05 0,59 9,26 7,65 - LU1861215546 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,21 0,06 0,59 10,91 8,99 - LU1917164771 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 8,84 0,05 0,57 9,40 7,72 - LU1861219969 - -
Class D2 EUR Ingen 8,18 0,04 0,49 8,42 6,83 - LU1917164268 - -
Class A2 SEK Ingen 84,79 -0,21 -0,25 87,90 69,90 - LU1861215892 - -
Class X2 USD - 9,18 0,05 0,55 9,57 7,80 - LU1861215116 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 8,63 0,06 0,70 9,28 7,67 - LU1861215389 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Hannah Johnson
Hannah Johnson
Charles Lilford
Charles Lilford

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.