Aksjer

BGF European Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
30.09.2015
Til
30.09.2016
Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2020

- - - 5,42 16,54
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2020

- - - 5,74 -7,76
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
10,38 - - - 7,97
Referanse (%)

per 31.okt.2020

-13,13 - - - -2,89
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
3,95 -3,10 1,50 10,38 - - - 19,31
Referanse (%)

per 31.okt.2020

-17,12 -5,01 -3,59 -13,13 - - - -6,53

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 27.nov.2020 EUR 1 162,89
12 m følgende avkastning per 31.okt.2020 0,12
Antall beholdninger per 30.okt.2020 40
Basisvaluta EUR
Fondsstart 30.nov.1993
Startdato 11.jul.2018
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Europe Large-Cap Growth Equity
Referanseindeks MSCI Europe Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,07%
ISIN LU1852330817
Bloomberg-børskode BGEUD4E
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BD38WP0
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle, viktige bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, vil ESG-integrering ikke endre et fonds investeringsmål eller begrense investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 01.nov.2020 A
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 01.nov.2020 7,06
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 01.nov.2020 9,97
MSCI ESG prosentvis dekning per 01.nov.2020 99,22
Fondets Lipper Global-klassifisering per 01.nov.2020 Equity Europe
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 01.nov.2020 48,20
Fond i sammenligningsgruppen per 01.nov.2020 1
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 01.nov.2020, basert på eksisterende beholdninger i 31.mai.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Åpenhet om beregningene av selskapsengasjement er ikke en indikasjon på et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke en integrering av ESG-kriterier et fonds investeringsmålsetting eller begrenser investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det finnes ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende screening vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Termisk kull per 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Oljesand per 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Tobakk per 30.okt.2020 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 30.okt.2020 94,02%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 30.okt.2020 5,98%
Den ovenstående oversikten over virksomhetenes engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for utstedere innen fondet som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra utvinning av termisk kull eller utvinning av oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot utstedere innen fondet som genererer inntekter fra utvinning av termisk kull eller utvinning av oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Selskapers engasjementsmålinger kalkuleres ved bruk av MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 30.okt.2020
Navn Vekt (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,14
SIKA AG 5,04
ASML HOLDING NV 4,86
LONZA GROUP AG 4,37
ROYAL UNIBREW A/S 4,34
Navn Vekt (%)
DSV PANALPINA A/S 4,25
VOLVO AB 3,44
NOVO NORDISK A/S 3,44
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,86
SWEDBANK AB 2,73
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D4 EUR Årlig 139,65 0,27 0,19 140,98 83,86 - LU1852330817 - -
Class D2 EUR Ingen 165,82 0,04 0,02 167,37 99,43 - LU0252966055 - -
Class X2 JPY Ingen 22 374,00 34,00 0,15 22 491,00 12 593,00 - LU1165522308 - -
Class A4 GBP Årlig 123,97 0,30 0,24 124,99 77,01 - LU0204061864 - -
Class D2 USD Ingen 198,04 0,71 0,36 198,65 107,43 - LU0411709727 - -
Class A2 USD Ingen 177,11 0,63 0,36 177,68 96,58 - LU0171280430 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 15,84 0,00 0,00 16,00 9,58 - LU1023059733 - -
Class A2 Hedged NZD Ingen 16,48 0,00 0,00 16,63 9,93 - LU1023060319 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 14,59 0,00 0,00 14,72 8,79 - LU1023060665 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 21,49 0,00 0,00 21,70 12,78 - LU0827890574 - -
Class A2 Hedged CAD Ingen 15,28 0,00 0,00 15,42 9,20 - LU1023060079 - -
Class D4 GBP Årlig 124,99 0,31 0,25 125,98 77,33 - LU0827879098 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 22,22 0,00 0,00 22,43 13,28 - LU0788108743 - -
Class A2 EUR Ingen 148,30 0,03 0,02 149,70 89,39 - LU0011846440 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 17,15 0,00 0,00 17,31 10,18 - LU1438596576 - -
Class A4 EUR Årlig 137,89 0,03 0,02 139,19 83,11 - LU0408221439 - -
Class I2 EUR Ingen 166,72 0,04 0,02 168,26 99,79 - LU0368230461 - -
Class X2 EUR Ingen 180,01 0,05 0,03 181,65 107,19 - LU0147392624 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 17,23 0,00 0,00 17,39 10,37 - LU0963555726 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 141,62 0,01 0,01 142,93 84,43 - LU1210724834 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 22,95 0,00 0,00 23,17 13,72 - LU0526926950 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Stefan Gries
Stefan Gries

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.