Renter

BGF China Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CNH, hedgefondets referanseresultat er angitt i CNH.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 19.feb.2019 RMB 755,84
Antall beholdninger per 31.jan.2019 204
Basisvaluta CNH
Fondsstart 11.nov.2011
Startdato 11.jul.2018
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar RMB Bond
Referanseindeks 1Y China Household Savings Deposits Rate Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,01%
ISIN LU1852330734
Bloomberg-børskode BGCA6CN
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL BD38WN8
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering RMB 5 000,00
Minimum påfølgende investering RMB 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
SHANDONG IRON & STEEL GROUP CO LTD MTN 6.5 07/19/2021 1,46
SHAANXI PROVINCE HIGHWAY CONSTRUCT MTN 6.2 12/31/2049 1,46
HBIS GROUP CO LTD MTN 6.24 12/31/2049 1,45
JILIN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP MTN 6.19 12/19/2022 1,44
GUANGZHOU COMMUNICATION INVESTMENT MTN 5.77 12/31/2049 1,44
Navn Vekt (%)
INNER MONGOLIA HIGH-GRADE HIGHWAY MTN 6.3 12/31/2049 1,44
CHONGQING LONGHU DEVELOPMENT CO LT 4.75 03/07/2024 1,44
DATONG COAL MINE GROUP CO LTD 6.95 10/24/2021 1,43
CAIYUN INTERNATIONAL INVESTMENT LT RegS 3.125 07/12/2019 1,43
SHAANXI PROVINCIAL COMMUNICATION C MTN 5.58 12/31/2049 1,41
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A6 CNH Månedlig 102,06 0,09 0,09 102,06 99,90 - LU1852330734 - -
Class I2 USD Ingen 16,74 0,02 0,12 17,33 15,80 - LU1588882974 - -
Class A6 Hedged EUR Månedlig 9,91 0,01 0,10 10,07 9,83 - LU1847653224 - -
Class D2 CNH Ingen 90,40 0,06 0,07 90,40 85,66 - LU0827885731 - -
Class A2 USD Ingen 13,42 0,02 0,15 13,95 12,69 - LU0679941327 - -
Class A2 CHF Ingen 13,46 0,03 0,22 13,82 12,33 - LU0969580058 - -
Class X2 USD - 10,41 0,02 0,19 10,74 9,80 - LU1733225855 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 10,13 0,01 0,10 10,17 10,00 - LU1847653497 - -
Class I3 USD Månedlig 10,07 0,02 0,20 10,88 9,64 - LU1648248299 - -
Class A3 HKD Månedlig 81,40 0,14 0,17 88,00 77,85 - LU0690034276 - -
Class A3 USD Månedlig 10,37 0,02 0,19 11,21 9,94 - LU0679941673 - -
Class A6 Hedged AUD Månedlig 10,09 0,01 0,10 10,10 9,96 - LU1852331039 - -
Class A6 Hedged USD Månedlig 10,11 0,01 0,10 10,11 9,96 - LU1847653141 - -
Class D3 USD Månedlig 10,42 0,02 0,19 11,27 9,98 - LU0683067952 - -
Class D2 USD Ingen 13,36 0,02 0,15 13,84 12,62 - LU0719319435 - -
Class A2 CNH Ingen 90,81 0,06 0,07 90,81 86,23 - LU0679940949 - -
Class A3 CNH Månedlig 70,18 0,05 0,07 70,59 68,57 - LU0679941160 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.