Aksjer

European Equity Income Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 22.feb.2019 EUR 1 973,73
Antall beholdninger per 31.jan.2019 43
Basisvaluta EUR
Fondsstart 03.des.2010
Startdato 13.jun.2018
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Europe Equity Income
Referanseindeks MSCI Europe Net TR in EUR
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,07%
ISIN LU1834329150
Bloomberg-børskode BGFEX5G
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL BF4HW05
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
NESTLE SA 4,16
VINCI SA 4,11
ROCHE HOLDING AG 4,06
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,06
SANOFI SA 3,96
Navn Vekt (%)
TOTAL SA 3,94
NOVO NORDISK A/S 3,03
IBERDROLA SA 3,00
UNILEVER PLC 2,95
GLAXOSMITHKLINE PLC 2,91
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X5G EUR - 13,36 0,01 0,07 14,36 11,98 - LU1834329150 - -
Class X2 EUR Ingen 12,52 0,01 0,08 13,14 11,23 - LU0563471787 - -
Class X5G GBP Daglig 11,62 0,02 0,17 12,74 10,83 - LU1015435362 - -
Class A6 Hedged USD Monthly Stable 10,58 0,01 0,09 11,37 9,55 - LU1019632923 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 10,45 0,00 0,00 11,34 9,46 - LU1019634622 - -
Class D5G EUR Kvartalsvis 12,66 0,01 0,08 13,87 11,37 - LU0871639463 - -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 8,31 0,01 0,12 9,12 7,53 - LU1220229436 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 164,56 0,12 0,07 178,25 148,80 - LU1051770623 - -
Class D4G EUR Årlig 12,75 0,01 0,08 14,06 11,46 - LU0875160912 - -
Class A6 Hedged GBP Monthly Stable 12,41 0,01 0,08 13,54 11,23 - LU1051771274 - -
Class A5G Hedged USD Kvartalsvis 18,85 0,01 0,05 20,31 16,88 - LU1003076772 - -
Class A2 EUR Ingen 18,37 0,02 0,11 19,52 16,52 - LU0562822386 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 10,30 0,00 0,00 11,33 9,34 - LU1019636163 - -
Class A5G EUR Kvartalsvis 13,05 0,01 0,08 14,38 11,74 - LU0561744862 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 8,31 0,00 0,00 9,14 7,54 - LU1220229196 - -
Class A4G EUR Årlig 13,83 0,01 0,07 15,34 12,44 - LU0619515397 - -
Class D2 EUR Ingen 19,38 0,02 0,10 20,48 17,41 - LU0579997130 - -
Class I4G EUR Årlig 12,78 0,01 0,08 14,07 11,48 - LU0883524240 - -
Class D6 Hedged USD Monthly Stable 8,75 0,01 0,11 9,36 7,89 - LU1200839964 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 87,06 0,08 0,09 95,59 79,13 - LU1241525267 - -
Class D5G Hedged GBP Kvartalsvis 11,67 0,01 0,09 12,69 10,47 - LU0949170855 - -
Class A6 EUR Monthly Stable 9,76 0,01 0,10 10,73 8,85 - LU1051768569 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 10,69 0,01 0,09 11,05 9,56 - LU1185942585 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 12,19 0,01 0,08 12,67 10,92 - LU1153584641 - -
Class I2 EUR Ingen 9,97 0,01 0,10 10,52 8,96 - LU1222728690 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.