Aksjer

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser.
Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 19.nov.2018 USD 119 803 036
Net Assets of Fund per 24.feb.2020 USD 11 253 965 983
Basisvaluta USD
Seriens valuta USD
Fondsstart 26.sep.2008
Startdato 13.jun.2018
Antall beholdninger per 31.jan.2020 1 288
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks MSCI Emerging Markets Index
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,35%
ISIN IE00BDQYPB20
Bloomberg-børskode BGIEIUH
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL BDQYPB2
Bloomberg-referanse, børskode NDUEEGF
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2020
Navn Vekt (%)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 5,91
TENCENT HOLDINGS LTD 4,66
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 4,41
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,81
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,24
Navn Vekt (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,21
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,08
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,94
CHINA MOBILE LTD 0,86
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 0,78
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jan.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jan.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jan.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jan.2020

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 10,00 8,59 8,99 IE00BDQYPB20 9,05 -
Inst GBP Kvartalsvis 14,73 -0,37 -2,47 15,91 14,06 14,70 IE00B3D07L75 14,76 -
Inst EUR Kvartalsvis 12,58 -0,36 -2,77 13,38 11,29 12,55 IE00B3D07J53 12,60 -
Flex EUR Kvartalsvis 13,14 -0,37 -2,76 13,98 11,79 13,11 IE00B3D07Q21 13,17 -
Class D EUR Ingen 11,27 -0,32 -2,76 11,99 9,96 11,25 IE00BYWYCC39 11,30 -
Flex GBP Kvartalsvis 12,72 -0,32 -2,47 13,73 12,14 12,69 IE00B3D07S45 12,75 -
Inst EUR Ingen 21,62 -0,61 -2,77 23,00 19,11 21,56 IE00B3D07F16 21,66 -
Flex USD Ingen 16,64 -0,47 -2,72 18,09 15,07 16,60 IE00B3D07N99 16,67 -
Class D USD Ingen 11,26 -0,32 -2,72 12,24 10,21 11,23 IE00BYWYC907 11,29 -
Flex EUR Ingen 16,95 -0,48 -2,76 18,03 14,97 16,91 IE00B3D07M82 16,99 -
Inst GBP Ingen 23,10 -0,58 -2,47 24,94 21,59 23,04 IE00B3D07H30 23,14 -
Inst USD Ingen 14,75 -0,41 -2,72 16,04 13,38 14,72 IE00B3D07G23 14,78 -
Flex GBP Ingen 27,14 -0,69 -2,47 29,30 25,32 27,07 IE00B3D07P14 27,19 -
Inst USD Kvartalsvis 10,37 -0,29 -2,72 11,27 9,54 10,34 IE00B3D07K68 10,39 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.