Aksjer

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser.
Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 19.nov.2018 USD 119 803 036
Net Assets of Fund per 14.jun.2019 USD 10 723 492 065
Basisvaluta USD
Seriens valuta USD
Fondsstart 26.sep.2008
Startdato 13.jun.2018
Antall beholdninger per 31.mai.2019 1 122
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks MSCI Emerging Markets Index (Net)
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,35%
ISIN IE00BDQYPB20
Bloomberg-børskode BGIEIUH
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL BDQYPB2
Bloomberg-referanse, børskode NDUEEGF
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.mai.2019
Navn Vekt (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,60
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 4,10
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,55
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,29
NASPERS LTD 1,91
Navn Vekt (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,47
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,19
CHINA MOBILE LTD 1,04
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 1,00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 0,92
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.mai.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.mai.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.mai.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.mai.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.mai.2019

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 10,00 8,59 8,99 IE00BDQYPB20 9,05 -
Flex EUR Kvartalsvis 12,23 -0,03 -0,25 13,17 11,10 12,19 IE00B3D07Q21 12,25 -
Inst USD Ingen 13,98 -0,09 -0,67 15,13 12,72 13,94 IE00B3D07G23 14,01 -
Inst EUR Kvartalsvis 11,71 -0,03 -0,25 12,61 10,63 11,68 IE00B3D07J53 11,73 -
Flex GBP Ingen 26,32 -0,02 -0,07 27,39 23,32 26,25 IE00B3D07P14 26,37 -
Class D EUR Ingen 10,33 -0,03 -0,25 11,06 9,26 10,30 IE00BYWYCC39 10,35 -
Flex EUR Ingen 15,52 -0,04 -0,25 16,62 13,89 15,48 IE00B3D07M82 15,55 -
Inst EUR Ingen 19,81 -0,05 -0,25 21,23 17,77 19,76 IE00B3D07F16 19,85 -
Inst GBP Ingen 22,44 -0,02 -0,07 23,36 19,91 22,38 IE00B3D07H30 22,49 -
Inst GBP Kvartalsvis 14,54 -0,01 -0,07 15,25 13,05 14,50 IE00B3D07L75 14,57 -
Flex USD Ingen 15,74 -0,11 -0,67 16,99 14,31 15,70 IE00B3D07N99 15,78 -
Class D USD Ingen 10,67 -0,07 -0,67 11,53 9,70 10,64 IE00BYWYC907 10,69 -
Flex GBP Kvartalsvis 12,54 -0,01 -0,07 13,16 11,27 12,51 IE00B3D07S45 12,57 -
Inst USD Kvartalsvis 9,98 -0,07 -0,67 11,05 9,19 9,96 IE00B3D07K68 10,00 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.