Multi Asset

BGF Dynamic High Income Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Kredittrisiko, endringer i rentenivået og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser. Aktivaklasser og i hvilken utstrekning fondet er investert i disse kan variere uten begrensning avhengig av markedsforholdene og andre faktorer som investeringsrådgiveren tar hensyn til i sitt skjønn.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CAD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.apr.2019 USD 2 905,14
Antall beholdninger per 29.mar.2019 1 182
Basisvaluta USD
Fondsstart 06.feb.2018
Startdato 09.mai.2018
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar Other Allocation
Referanseindeks Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,76%
ISIN LU1811366001
Bloomberg-børskode BGDA6CH
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BD9C1Y8
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering CAD 5 000,00
Minimum påfølgende investering CAD 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.mar.2019
Navn Vekt (%)
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 2,61
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,55
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 1,40
ISH EM DIV ETF $ DIST 1,35
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,64
Navn Vekt (%)
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS 6.875 12/31/2049 0,63
ENBRIDGE INC 6.25 03/01/2078 0,52
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0,47
HSBC HOLDINGS PLC 6.5 12/31/2049 0,47
KINDER MORGAN INC 0,39
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A6 Hedged CAD Månedlig 9,70 -0,01 -0,10 10,15 8,76 - LU1811366001 - -
Class D2 EUR Ingen 9,30 0,04 0,43 9,30 8,03 - LU1811365615 - -
Class I6 USD Månedlig 9,89 -0,01 -0,10 10,13 8,87 - LU1873113655 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 9,43 -0,01 -0,11 9,92 8,52 - LU1564329461 - -
Class D2 USD Ingen 10,46 -0,01 -0,10 10,47 9,17 - LU1564329206 - -
Class D6 USD Månedlig 9,65 0,00 0,00 9,95 8,66 - LU1564329388 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 9,97 -0,02 -0,20 10,07 8,86 - LU1800012988 - -
Class A6 Hedged EUR Månedlig 9,21 -0,01 -0,11 9,88 8,37 - LU1706154686 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 9,47 -0,01 -0,11 9,93 8,55 - LU1564329545 - -
Class X2 USD - 10,59 0,00 0,00 10,59 9,25 - LU1564329891 - -
Class D5 Hedged GBP - 10,24 -0,01 -0,10 10,25 9,90 - LU1940842427 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 95,13 -0,08 -0,08 99,46 85,96 - LU1733225004 - -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 9,73 -0,01 -0,10 10,15 8,78 - LU1811365961 - -
Class I2 EUR - 9,40 0,03 0,32 10,00 8,11 - LU1811365532 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,24 -0,01 -0,10 10,26 9,06 - LU1811365888 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 9,33 -0,01 -0,11 9,90 8,45 - LU1733224965 - -
Class A2 USD Ingen 10,37 -0,01 -0,10 10,38 9,11 - LU1564329032 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 94,28 -0,10 -0,11 99,09 85,16 - LU1697837992 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,05 -0,01 -0,10 10,10 8,91 - LU1800013010 - -
Class A6 USD Månedlig 9,56 -0,01 -0,10 9,94 8,61 - LU1564329115 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.