Renter

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

- - 18,31 -5,82 5,28
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

- - 18,87 -5,83 5,59
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
4,58 5,28 - - 6,03
Referanse (%) 5,10 5,69 - - 6,27
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
3,92 -0,38 1,15 5,04 4,58 16,70 - - 22,55
Referanse (%) 4,32 0,17 1,35 5,18 5,10 18,04 - - 23,54
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) - - - 17,01 -3,89
Referanseindeks (%) - - - 17,15 -3,43

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva -
Net Assets of Fund per 02.des.2021 USD 3 981 438 832
Startdato 09.mai.2018
Fondsstart 28.mai.2013
Seriens valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
SFDR-klassifisering Annet
Referanseindeks JP Morgan EMBI Global Diversified Index in EUR
Indeksbørskode -
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 0,27%
Kostnadsprosent 0,20%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Bond
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg Ticker -
ISIN LU1811365292
SEDOL BFNBJ29

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 29.okt.2021 948
Vektet gjsn. avkastning til forfall per - -
Effektiv durasjon per 29.okt.2021 7,92
Vektet gjsn. forfall per 29.okt.2021 12,50
3 års beta per 31.okt.2021 0,86
Standardavvik 3 år per 31.okt.2021 8,87%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.sep.2021 BB
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.sep.2021 94,87
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.sep.2021 2,95
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.sep.2021 35,80
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.sep.2021 Bond Emerging Markets Global HC
Fond i sammenligningsgruppen per 07.sep.2021 419
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.sep.2021 1,00
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.sep.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.apr.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.okt.2021 2,68%
MSCI - Kjernevåpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 29.okt.2021 0,24%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 29.okt.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 29.okt.2021 12,90%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.okt.2021 86,91%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,24% og oljesand 1,04%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) Class D2, per 30.nov.2021 vurdert mot 1177 Global Emerging Markets Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.okt.2021
Navn Vekt (%)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035 0,72
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,66
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,66
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,63
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,44
Navn Vekt (%)
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,42
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,42
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,39
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5 07/31/2030 0,39
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 0,39
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class D2 EUR - 124,13 0,69 0,56 02.des.2021 126,05 114,59 LU1811365292 -
Class I7 USD Halvårlig 103,37 0,46 0,45 02.des.2021 110,91 102,50 LU1333800438 -
Class X2 Hedged SEK Ingen 1 086,47 4,63 0,43 02.des.2021 1 129,00 1 063,23 LU1499592894 -
Class I2 USD Ingen 139,54 0,62 0,45 02.des.2021 144,76 136,13 LU1064902957 -
Class X2 USD Ingen 145,26 0,65 0,45 02.des.2021 150,63 141,51 LU0826455437 -
Class F2 USD Ingen 116,99 0,52 0,45 02.des.2021 121,38 114,16 LU1640626278 -
Class A2 USD Ingen 139,43 0,63 0,45 02.des.2021 144,74 136,30 LU0836513696 -
Class I2 Hedged GBP Ingen 118,44 0,53 0,45 02.des.2021 122,98 115,76 LU1400680390 -
Class X2 EUR Ingen 126,69 0,70 0,56 02.des.2021 128,65 116,74 LU1435395394 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 114,35 0,51 0,45 02.des.2021 118,94 112,34 LU1373035663 -
Class N7 EUR Halvårlig 108,96 0,61 0,56 02.des.2021 111,07 103,64 LU0916237901 -
Class X2 Hedged EUR Ingen 115,72 0,51 0,44 02.des.2021 120,32 113,52 LU1387770735 -
Class D2 USD - 118,59 0,53 0,45 02.des.2021 123,04 115,72 LU1811365029 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 112,47 0,50 0,45 02.des.2021 117,06 110,71 LU1373035580 -
Class X7 USD - 96,65 0,44 0,46 02.des.2021 103,74 95,84 LU2087589268 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.