Aksjer

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet
  Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Fra
31.12.2019
Til
31.12.2020
Fra
31.12.2020
Til
31.12.2021
Totalavkastning (%)

per 31.des.2021

- - 20,22 -2,69 12,82
Referanseindeks (%)

per 31.des.2021

- - 20,49 -2,37 12,97
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
12,82 9,69 - - 6,04
Referanse (%)

per 31.des.2021

12,97 9,94 - - 6,31
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
12,82 2,78 1,97 -0,14 12,82 31,99 - - 23,79
Referanse (%)

per 31.des.2021

12,97 2,76 1,96 -0,09 12,97 32,89 - - 24,94
  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) - - 20,22 -2,69 12,82
Referanseindeks (%) - - 20,49 -2,37 12,97

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva -
Net Assets of Fund per 21.jan.2022 USD 241 846 150
Startdato 09.mai.2018
Fondsstart 24.okt.2012
Seriens valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
SFDR-klassifisering Annet
Referanseindeks MSCI PACIFIC ex JAPAN Net EUR (Custom 4pm LUX)
Indeksbørskode -
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 0,25%
Kostnadsprosent 0,15%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Pacific ex-Japan Equity
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg Ticker -
ISIN LU1811364998
SEDOL BFNBJ07

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.des.2021 123
Kurs/overskuddsgrad per 31.des.2021 18,95
P/B-forhold per 31.des.2021 1,90
3 års beta per 31.des.2021 0,97
Standardavvik 3 år per 31.des.2021 18,53%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI Ratings er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.des.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.des.2021 4,64%
MSCI - Kjernevåpen per 31.des.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 31.des.2021 0,86%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.des.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 31.des.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 31.des.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 31.des.2021 100,00%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.des.2021 0,00%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 7,13% og oljesand 0,90%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) Class D2, per 31.des.2021 vurdert mot 114 Pacific ex-Japan Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.des.2021
Navn Vekt (%)
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 6,80
AIA GROUP LTD 6,36
CSL LTD 5,27
BHP GROUP LTD 4,64
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 3,67
Navn Vekt (%)
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3,60
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 2,97
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 2,97
MACQUARIE GROUP LTD DEF 2,73
WESFARMERS LTD 2,55
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.des.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class D2 EUR - 122,33 -2,32 -1,86 21.jan.2022 127,23 111,58 LU1811364998 -
Class N7 USD Halvårlig 143,60 -2,65 -1,81 21.jan.2022 159,89 140,31 LU0960942059 -
Class A2 USD Ingen 150,53 -2,78 -1,81 21.jan.2022 164,50 147,15 LU0836512961 -
Class N2 USD Ingen 155,33 -2,87 -1,81 21.jan.2022 169,35 151,68 LU0836514314 -
Class X2 USD Ingen 157,49 -2,91 -1,81 21.jan.2022 171,52 153,56 LU0826446956 -
Class N7 EUR Halvårlig 125,16 -2,37 -1,86 21.jan.2022 131,65 117,97 LU0852473361 -
Class X2 EUR Ingen 138,35 -2,62 -1,86 21.jan.2022 143,85 126,05 LU0938202826 -
Class D2 USD - 116,88 -2,15 -1,81 21.jan.2022 127,43 114,13 LU1811364725 -
Class F2 USD Ingen 154,94 -2,86 -1,81 21.jan.2022 168,95 151,33 LU0836515717 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.