Renter

BGF Euro Corporate Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CZK, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 EUR 2 697,00
Antall beholdninger per 31.jan.2019 475
Basisvaluta EUR
Fondsstart 31.jul.2006
Startdato 28.mar.2018
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar EUR Corporate Bond
Referanseindeks ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00) - CZK
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,04%
ISIN LU1791176222
Bloomberg-børskode BGECA2C
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BFZRPF0
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering CZK 5 000,00
Minimum påfølgende investering CZK 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0.875 01/15/2024 0,78
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,68
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 0,68
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,67
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS 5.75 07/08/2041 0,66
Navn Vekt (%)
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 0,65
HSBC HOLDINGS PLC RegS 1.5 12/04/2024 0,64
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS 1.375 01/17/2025 0,62
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.4 01/23/2026 0,60
BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS 3 04/23/2075 0,58
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 CZK Ingen 426,78 -1,89 -0,44 429,68 416,40 - LU1791176222 - -
Class I2 EUR Ingen 10,90 -0,01 -0,09 10,91 10,65 - LU1373033965 - -
Class A3 EUR Månedlig 13,26 -0,01 -0,08 13,30 12,98 - LU0172394222 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 10,82 0,00 0,00 10,82 10,43 - LU1445717389 - -
Class D2 EUR Ingen 17,32 -0,01 -0,06 17,33 16,93 - LU0368266499 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 10,12 0,00 0,00 10,15 9,89 - LU1502568287 - -
Class X5 EUR Kvartalsvis 9,98 0,00 0,00 10,00 9,75 - LU1760134277 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 10,25 0,00 0,00 10,26 10,02 - LU1445719757 - -
Class X2 EUR Ingen 18,36 0,00 0,00 18,36 17,92 - LU0414062595 - -
Class D3 EUR Månedlig 13,27 0,00 0,00 13,31 12,99 - LU0827877803 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,47 0,00 0,00 10,47 10,22 - LU1445718197 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 10,92 -0,01 -0,09 10,93 10,49 - LU1445718437 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,09 0,00 0,00 10,10 9,88 - LU1445717629 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 10,55 0,00 0,00 10,55 10,29 - LU1445719088 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 101,18 -0,02 -0,02 101,24 98,93 - LU1622601463 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,20 -0,01 -0,10 10,21 9,98 - LU1445718783 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 10,61 0,00 0,00 10,61 10,34 - LU1445719328 - -
Class A2 EUR Ingen 16,61 -0,01 -0,06 16,62 16,25 - LU0162658883 - -
Class A1 EUR Daglig 13,51 0,00 0,00 13,54 13,22 - LU0162660350 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.