Renter

BGF Emerging Markets Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CZK, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 12.des.2019 USD 2 282,92
Antall beholdninger per 29.nov.2019 291
Basisvaluta USD
Fondsstart 01.okt.2004
Startdato 28.mar.2018
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Bond
Referanseindeks JP Morgan EMBI Global Diversified Index CZK
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,47%
ISIN LU1791181735
Bloomberg-børskode BGMBA2C
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BFZRPH2
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering CZK 5 000,00
Minimum påfølgende investering CZK 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.nov.2019
Navn Vekt (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,86
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 1,51
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,21
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 1,20
TREASURY NOTE 2.5 01/31/2021 1,12
Navn Vekt (%)
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,10
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,05
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/2024 1,02
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 6 08/01/2029 0,97
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,95
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.nov.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.nov.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.nov.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 29.nov.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.nov.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.nov.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 CZK Ingen 429,65 0,85 0,20 444,25 381,71 - LU1791181735 - -
Class I4 Hedged GBP - 10,06 0,04 0,40 10,06 9,88 - LU2075910922 - -
Class D2 USD Ingen 20,17 0,10 0,50 20,47 18,15 - LU0297941386 - -
Class I2 Hedged GBP - 10,22 0,05 0,49 10,43 9,35 - LU1806518533 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,46 0,04 0,42 9,84 9,05 - LU1323999216 - -
Class I4 USD - 9,95 0,05 0,51 10,57 9,36 - LU1806518293 - -
Class X2 USD Ingen 22,00 0,11 0,50 22,26 19,64 - LU0200682721 - -
Class A3 USD Månedlig 10,02 0,05 0,50 10,37 9,41 - LU0200680782 - -
Class A4 EUR Årlig 12,39 0,03 0,24 13,16 11,32 - LU1072326561 - -
Class I4 Hedged EUR - 10,06 0,05 0,50 10,06 9,87 - LU2075911060 - -
Class A3 EUR Månedlig 9,01 0,02 0,22 9,32 8,23 - LU0200684008 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedlig 94,83 0,51 0,54 98,35 89,35 - LU1109561420 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 19,27 0,09 0,47 19,70 17,70 - LU0343170543 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 16,55 0,07 0,42 17,04 15,41 - LU0413376566 - -
Class X5 Hedged CHF - 10,31 0,05 0,49 10,75 9,89 - LU1904800973 - -
Class A1 EUR Daglig 8,70 0,01 0,12 9,01 7,94 - LU0200683703 - -
Class D3 USD Månedlig 10,04 0,05 0,50 10,39 9,42 - LU0827876821 - -
Class A8 Hedged CNH - 105,07 0,54 0,52 109,20 99,67 - LU1919856051 - -
Class A1 USD Daglig 9,68 0,04 0,41 10,02 9,10 - LU0200680436 - -
Class A2 EUR Ingen 16,84 0,03 0,18 17,20 14,81 - LU0200683885 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 17,27 0,08 0,47 17,73 15,99 - LU0827877399 - -
Class D2 EUR Ingen 18,13 0,04 0,22 18,48 15,85 - LU0827877043 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 9,79 0,05 0,51 10,06 9,09 - LU1618350562 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 65,03 0,32 0,49 67,93 62,18 - LU0764619960 - -
Class I2 EUR Ingen 16,34 0,03 0,18 16,65 14,27 - LU1048586868 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,12 0,04 0,44 9,49 8,72 - LU1722865000 - -
Class A6 USD Månedlig 8,73 0,04 0,46 9,11 8,29 - LU0764617162 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 10,92 0,05 0,46 11,19 10,07 - LU1403444356 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 9,05 0,05 0,56 9,52 8,76 - LU1408527916 - -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 9,42 0,05 0,53 9,85 9,01 - LU1408528138 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,72 0,06 0,51 12,02 10,84 - LU1057294727 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 12,09 0,06 0,50 12,31 10,99 - LU1373034005 - -
Class A6 Hedged CAD Månedlig 9,37 0,04 0,43 9,81 8,97 - LU1408528054 - -
Class X2 EUR Ingen 19,77 0,04 0,20 20,10 17,16 - LU0988581723 - -
Class I2 USD Ingen 18,18 0,09 0,50 18,44 16,34 - LU1180455567 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 8,52 0,04 0,47 8,92 8,15 - LU0871639893 - -
Class D3 EUR Månedlig 9,03 0,02 0,22 9,34 8,24 - LU0827877126 - -
Class A2 USD Ingen 18,73 0,09 0,48 19,05 16,96 - LU0200680600 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 11,76 0,05 0,43 12,05 10,85 - LU1057296771 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.