Aksjer

BSF Total Advantage Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Kredittrisiko, endringer i rentenivået og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Verdien av aksjer og egenkapitalrelaterte verdipapirer kan påvirkes av daglige bevegelser på aksjemarkedet, politiske faktorer, økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydelige strukturelle selskapshendelser. Derivater er meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når det brukes derivater på en omfattende eller kompleks måte.
Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 07.des.2018 EUR 32,01
Antall beholdninger -
Basisvaluta EUR
Fondsstart 11.des.2017
Startdato 11.des.2017
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Alt - Multistrategy
Referanseindeks 3 Month Euribor Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,63%
ISIN LU1669035211
Bloomberg-børskode BSTAI2E
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL 255708
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
N/A Issuer Name 110,30
CAC 6,40
AEXENXTCP 6,09
IBEX35CG 4,31
SMI 3,71
Navn Vekt (%)
FT_UK100PX 3,48
SPEASX200 3,04
NQOMXS30 2,14
HSCHINAENT 2,03
FTSEUREMIB 0,72
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I2 EUR - - - - - - - LU1669035211 - -
Class D2 Hedged GBP - - - - - - - LU1669034677 - -
Class X2 EUR - - - - - - - LU1669035567 - -
Class D2 EUR - - - - - - - LU1669034248 - -
Class D2 Hedged USD - - - - - - - LU1669034917 - -
Class A2 EUR - - - - - - - LU1669033943 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Ked Hogan
Ked Hogan

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.