Renter

BGF Asian High Yield Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 20.feb.2019 USD 22,44
Antall beholdninger per 31.jan.2019 83
Basisvaluta USD
Fondsstart 01.des.2017
Startdato 01.des.2017
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Asia High Yield Bond
Referanseindeks ICE BofAML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,86%
ISIN LU1564328224
Bloomberg-børskode BBG00J869015
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BFNHLN2
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 100 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
VEDANTA RESOURCES PLC RegS 6.375 07/30/2022 3,07
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD RegS 10.215 12/31/2049 2,31
YUZHOU PROPERTIES COMPANY LTD RegS 7.9 05/11/2021 2,11
HUACHEN ENERGY CO LTD RegS 6.625 05/18/2020 1,88
BAOXIN AUTO FINANCE I LTD RegS 5.625 12/31/2049 1,86
Navn Vekt (%)
SSMS PLANTATION HOLDINGS PTE LTD RegS 7.75 01/23/2023 1,86
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD RegS 7.5 05/10/2021 1,86
CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD RegS 7.45 04/17/2021 1,86
GCL NEW ENERGY HOLDINGS LTD RegS 7.1 01/30/2021 1,84
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD RegS 6.875 10/23/2020 1,84
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 USD Ingen 10,19 0,02 0,20 10,19 9,44 - LU1564328224 - -
Class A8 Hedged CNH - 103,96 0,18 0,17 103,96 99,79 - LU1919856309 - -
Class X2 USD - 10,28 0,02 0,19 10,28 9,48 - LU1564328901 - -
Class A2 USD Ingen 10,13 0,02 0,20 10,13 9,41 - LU1564328067 - -
Class A6 USD Månedlig 9,45 0,02 0,21 10,03 8,97 - LU1564328141 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.