Renter

BGF US Dollar Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Fondet tar sikte på å maksimere avkastningen på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter fra fondets aktiva. Fondet investerer minst 80 % av sin totalkapital i rentepapirer.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 23.jul.2019 USD 646,38
Antall beholdninger per 28.jun.2019 1 908
Basisvaluta USD
Fondsstart 07.apr.1989
Startdato 04.okt.2017
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar USD Diversified Bond
Referanseindeks BBG Barc U.S. Aggregate Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,05%
ISIN LU1694209633
Bloomberg-børskode BGUDCX5
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BD9FRY9
Bloomberg-referanse, børskode LBUSTRUU
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 28.jun.2019
Navn Vekt (%)
UNITED STATES TREASURY 19,68
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 12,88
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 7,56
UNIFORM MBS 4,17
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 3,22
Navn Vekt (%)
BANK OF AMERICA CORP 1,38
JPMORGAN CHASE & CO 1,32
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 1,23
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,68
MORGAN STANLEY 0,66
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X5 USD Kvartalsvis 10,09 -0,01 -0,10 10,12 9,46 - LU1694209633 - -
Class A1 USD Daglig 17,09 -0,01 -0,06 17,16 16,00 - LU0028835386 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,28 0,00 0,00 10,32 9,62 - LU1564327929 - -
Class A2 CZK Ingen 770,07 4,47 0,58 770,07 678,26 - LU1791174102 - -
Class D2 USD Ingen 34,89 -0,01 -0,03 34,99 31,97 - LU0548367084 - -
Class I2 USD Ingen 11,22 -0,01 -0,09 11,25 10,27 - LU1165522647 - -
Class D3 USD Månedlig 17,13 0,00 0,00 17,17 16,01 - LU0592701923 - -
Class A2 USD Ingen 33,65 -0,01 -0,03 33,75 30,92 - LU0096258362 - -
Class A3 USD Månedlig 17,12 -0,01 -0,06 17,17 16,01 - LU0172417379 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 94,35 -0,02 -0,02 94,61 89,51 - LU1484781122 - -
Class X2 USD Ingen 10,72 0,00 0,00 10,75 9,78 - LU0147419252 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 10,77 0,00 0,00 10,81 10,00 - LU1294567448 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 9,20 -0,01 -0,11 9,24 8,79 - LU1484781049 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 10,16 0,00 0,00 10,19 9,52 - LU1718847640 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.