Aksjer

iShares Developed World Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser. Derivater er meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når det brukes derivater på en omfattende eller kompleks måte.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 27.jan.2020 EUR 11 838 558
Net Assets of Fund per 27.jan.2020 USD 14 403 853 500
Basisvaluta USD
Seriens valuta EUR
Fondsstart 15.apr.2010
Startdato 11.mai.2017
Antall beholdninger per 31.des.2019 1 648
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Global Large-Cap Blend Equity
Referanseindeks MSCI World Index Net EUR
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,12%
ISIN IE00BD0NCM55
Bloomberg-børskode BLDWEDA
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BD0NCM5
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 100 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.des.2019
Navn Vekt (%)
APPLE INC 2,97
MICROSOFT CORP 2,56
AMAZON COM INC 1,74
FACEBOOK CLASS A INC 1,10
JPMORGAN CHASE & CO 1,00
Navn Vekt (%)
ALPHABET INC CLASS C 0,93
ALPHABET INC CLASS A 0,90
JOHNSON & JOHNSON 0,86
VISA INC CLASS A 0,72
NESTLE SA 0,71
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.des.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.des.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.des.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.des.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.des.2019

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D EUR Ingen 12,93 -0,20 -1,53 13,17 10,31 12,93 IE00BD0NCM55 12,94 -
Class D Hedged GBP - 11,78 -0,20 -1,64 12,08 10,00 11,78 IE00BGL88775 11,79 -
Flex EUR Kvartalsvis 29,89 -0,46 -1,53 30,43 23,80 29,88 IE00B61D1398 29,91 -
Flex GBP Daglig 23,76 -0,37 -1,55 24,40 19,91 23,75 IE00B6385520 23,78 -
Class D USD Ingen 13,11 -0,22 -1,64 13,44 10,85 13,10 IE00BD0NCN62 13,12 -
Inst GBP Kvartalsvis 18,85 -0,30 -1,55 19,36 15,80 18,84 IE00B62HNT07 18,86 -
Inst Hedged EUR - 11,02 -0,18 -1,65 11,30 9,79 11,02 IE00BJ023R69 11,03 -
Flex Hedged GBP - 11,52 -0,19 -1,64 11,80 9,58 11,52 IE00BFZPRR02 11,53 -
Flex EUR Kvartalsvis 15,39 -0,24 -1,53 15,67 12,52 15,38 IE00B61MGS68 15,40 -
Flex USD Kvartalsvis 26,44 -0,44 -1,64 27,10 21,87 26,43 IE00B616R411 26,46 -
Class D GBP Ingen 12,93 -0,20 -1,55 13,28 10,62 12,92 IE00BD0NCL49 12,94 -
Inst USD Kvartalsvis 18,12 -0,30 -1,64 18,58 15,31 18,12 IE00B62NX656 18,14 -
Inst EUR Daglig 24,30 -0,38 -1,53 24,74 19,76 24,29 IE00B62NV726 24,31 -
Flex GBP Ingen 26,61 -0,42 -1,55 27,33 21,84 26,60 IE00B61BMR49 26,63 -
Flex Hedged EUR - 11,48 -0,19 -1,65 11,77 9,64 11,47 IE00BFZPRS19 11,49 -
Inst EUR Kvartalsvis 27,47 -0,43 -1,53 27,97 21,92 27,46 IE00B62WCL09 27,49 -
Inst GBP Ingen 25,95 -0,41 -1,55 26,66 21,34 25,95 IE00B62C5H76 25,98 -
Inst USD Kvartalsvis 21,32 -0,36 -1,64 21,86 17,66 21,32 IE00B62WG306 21,34 -
Flex USD Daglig 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.