Renter

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i GBP.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 06.aug.2020 GBP 216,18
Fondsstart 22.mai.2000
Startdato 11.mai.2017
Antall beholdninger per 30.jun.2020 51
Basisvaluta GBP
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar GBP Government Bond
Referanseindeks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,10%
ISIN IE00BD0NC250
Bloomberg-børskode BLGTDGA
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BD0NC25
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Trade Date + 2 days
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 100 000 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 5 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle, viktige bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, vil ESG-integrering ikke endre et fonds investeringsmål eller begrense investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering Fondets ESG-persentil sammenlignet med Lipper-sammenligningsgruppen. per - -
Fondets Lipper Global-klassifisering Fondets sammenligningsgruppe som definert av Lipper Global-klassifiseringen. per 09.jul.2020 Bond GBP Government
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 09.jul.2020, basert på eksisterende beholdninger i 29.feb.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for iShares GiltTrak Index Fund (IE) Class D, per 31.jul.2020 vurdert mot 177 GBP Government Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jul.2020
Navn Vekt (%)
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 3,44
UK CONV GILT 4.25 12/07/2055 3,18
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 3,09
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 3,07
UK CONV GILT 4 01/22/2060 3,01
Navn Vekt (%)
UK CONV GILT 4.5 12/07/2042 2,78
UK CONV GILT 4.25 03/07/2036 2,76
UK CONV GILT 5 03/07/2025 2,76
UK CONV GILT 1.5 07/22/2026 2,62
UK CONV GILT 3.75 07/22/2052 2,61
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D GBP Ingen 11,83 0,05 0,45 11,92 10,78 11,83 IE00BD0NC250 11,83 -
Flex GBP Ingen 17,34 0,08 0,46 17,46 15,79 17,33 IE00B5BD4447 17,34 -
Inst GBP Ingen 29,24 0,13 0,46 29,47 26,64 29,24 IE0007410420 29,24 -
Inst GBP Daglig 12,19 0,06 0,45 12,42 11,30 12,19 IE0030308773 12,19 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.