Renter

iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 16.aug.2019 EUR 1 742,99
Fondsstart 01.des.2005
Startdato 11.mai.2017
Antall beholdninger per 31.jul.2019 3 203
Basisvaluta EUR
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar EUR Corporate Bond
Referanseindeks FTSE EuroBIG ex Domestic Treasury Index
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,12%
ISIN IE00BD0NC698
Bloomberg-børskode BLECDEA
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BD0NC69
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 100 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 5 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jul.2019
Navn Vekt (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.125 04/15/2024 0,25
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.25 10/14/2022 0,25
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 4 04/15/2030 0,22
CAISSE DAMORT DETTE SOC MTN RegS 4.375 10/25/2021 0,22
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 4 10/15/2037 0,20
Navn Vekt (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 4.5 10/15/2025 0,20
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 3.375 07/05/2021 0,19
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.75 09/15/2021 0,18
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.25 10/14/2024 0,18
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.125 01/15/2024 0,18
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jul.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jul.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jul.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jul.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jul.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jul.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D EUR Ingen 10,80 -0,01 -0,06 10,81 10,03 10,78 IE00BD0NC698 10,82 -
Inst EUR Årlig 10,67 -0,01 -0,06 10,70 10,07 10,65 IE00B1N7Z987 10,69 -
Inst EUR Ingen 23,83 -0,01 -0,06 23,84 22,14 23,79 IE0031080645 23,87 -
Flex EUR Ingen 24,52 -0,01 -0,06 24,53 22,76 24,47 IE0005032192 24,56 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.