Råvare

ICOM

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Vektet gjennomsnittlig swapgebyr: 8.78 bps*

*Per 30. september 2022. Fondet forventer til enhver tid å besitte flere totalavkastningsswapper fra flere leverandører, som hver kan ha et forskjellig swapgebyr. Det vektede gjennomsnittlige swapgebyret representer det gjennomsnittlige swapgebyret i bps vektet etter det teoretiske beløpet for hver swap på den angitte datoen. Det vektede gjennomsnittlige swapgebyret representer det gjennomsnittlige swapgebyret i bps vektet etter det teoretiske beløpet for hver swap på den angitte datoen, og kan derfor svinge over tid.


Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 4 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) -11,6 7,6 -3,1 26,8
Referanseindeks (%) -11,2 7,7 -3,1 27,1
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

2,10 -6,72 -8,13 41,93 10,98
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2022

2,59 -6,57 -8,20 42,29 11,80
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
22,13 15,03 7,25 - 7,39
Referanse (%) 23,20 15,46 7,60 - 7,75
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
18,01 2,70 -4,00 -10,88 22,13 52,21 41,87 - 46,61
Referanse (%) 19,01 2,74 -3,71 -10,35 23,20 53,93 44,25 - 49,30

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 08.des.2022 USD 1 476 198 500
Net Assets of Fund per 08.des.2022 USD 1 476 198 500
Startdato 18.jul.2017
Fondsstart 18.jul.2017
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Råvare
Referanseindeks Bloomberg Commodity(SM) (Total Return Index)
SFDR-klassifisering Annet
Utestående aksjer per 08.des.2022 210 005 161
Samlet kostnadsprosent 0,19%
Bruk av inntekt Akkumulerende
Avkastning av verdipapirutlån per 30.sep.2022 0,01 %
Domisil (hjemsted) Irland
Produktstruktur Syntetisk
Rebalanseringfrekvens Årlig
Metode Swap
UCITS Ja
Utstedende selskap iShares VI plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Regnskapsårets slutt 31 mars
Bloomberg Ticker ICOM
ISIN IE00BDFL4P12

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Referanseindeksnivå per 08.des.2022 USD 241,73
Benchmark Ticker BCOMTR
Standardavvik 3 år per 30.nov.2022 18,60%
3 års beta per 30.nov.2022 1,00

Klassifiseringer

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Liechtenstein

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Polen

 • Portugal

 • Saudi Arabia

 • Singapore

 • Slovakia (Den slovakske republikk)

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Tsjekkia (den tsjekkiske republikk)

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

Utsteders ticker Navn Sektor Aktivaklasse Markedsverdi Vekt (%) Tenkt verdi # ISIN Pris Geografisk plassering Børs Durasjon Avkastning til forfall (%) Forfall Mod. Durasjon Avkastning til innløsning (%) Rente til verste (%) Reell durasjon Reell avkastning til forfall (%) Markedsvaluta holdings.all.issueDate
Beholdninger kan endre seg.


Securities Lending

Securities Lending

Securities lending is an established and well regulated activity in the investment management industry. It involves the transfer of securities (such as shares or bonds) from a Lender (in this case, the iShares fund) to a third-party (the Borrower). The Borrower will give the Lender collateral (the Borrower’s pledge) in the form of shares, bonds or cash, and will also pay the Lender a fee. This fee provides additional income for the fund and thus can help to reduce the total cost of ownership of an ETF.

At BlackRock, securities lending is a core investment management function with dedicated trading, research and technology capabilities. The lending programme is designed to deliver superior absolute returns to clients, whilst maintaining a low risk profile. Funds participating in securities lending retain 62.5% of the income, while BlackRock receives 37.5% of the income and covers all the operational costs resulting from securities lending transactions.

  From
30.09.2012
To
30.09.2013
From
30.09.2013
To
30.09.2014
From
30.09.2014
To
30.09.2015
From
30.09.2015
To
30.09.2016
From
30.09.2016
To
30.09.2017
From
30.09.2017
To
30.09.2018
From
30.09.2018
To
30.09.2019
From
30.09.2019
To
30.09.2020
From
30.09.2020
To
30.09.2021
From
30.09.2021
To
30.09.2022
Securities Lending Return (%) 0,04 0,03 0,01 0,01 0,01
Average on-loan (% of AUM) 33,07 28,39 9,35 10,62 16,70
Maximum on-loan (% of AUM) 46,74 37,42 30,67 21,75 31,80
Collateralisation (% of Loan) 111,63 110,19 108,08 110,51 109,58
The above table summarises the lending data available for the fund.

The information in the Lending Summary table will not be displayed for the funds that have participated in securities lending for less than 12 months. The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indication of current or future results.
BlackRock’s policy is to disclose performance information quarterly subject to a one-month delay. This means that returns from 01/01/2019 to 31/12/2019 can be publicly disclosed from 01/02/2020.

Maximum on-loan figure may increase or decrease over time.

With securities lending there is a risk of loss should the borrower default before the securities are returned, and due to market movements, the value of collateral held has fallen and/or the value of the securities on loan has risen.
per 07.des.2022
Ticker Name Asset Class Weight % ISIN SEDOL Exchange Location
Collateral Holdings shown on this page are provided on days where the fund participating in securities lending had an open loan.

The information in the Collateral Holdings table relates to securities obtained in the collateral basket under the securities lending programme for the fund in question. The information contained in this material is derived from proprietary and non-proprietary sources deemed by BlackRock to be reliable, is not necessarily all inclusive and is not guaranteed as to accuracy. Reliance upon information in this material is at the sole discretion of the reader. The primary risk in securities lending is that a borrower will default on their commitment to return lent securities while the value of the liquidated collateral does not exceed the cost of repurchasing the securities and the fund suffers a loss in respect of the short-fall.

The below table shows the Loan/Collateral Combinations and Collateral Levels for our European Lending funds.

Collateral Types
Loan Type Equities Government, Supranational and Agency Bonds Cash (Not for Reinvestment)
Equities 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Government Bonds 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Corporate Bonds 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Vi aksepterer også utvalgte fysisk replikerende ETF-er for verdipapirer, statsobligasjoner, kreditt og råvarer som sikkerhet.

Collateral parameters depend on the collateral and the loan combination, and the over collateralisation level may range from 102.5% to 112%. In this context, “Over Collateralisation” means that the aggregate market value of collateral taken will exceed the overall on-loan value. Collateral parameters are reviewed on an ongoing bases and are subject to change.
With securities lending there is a risk of loss should the borrower default before the securities are returned, and due to market movements, the value of collateral held has fallen and/or the value of the securities on loan has risen.

Noteringer

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange ICOM USD 20.jul.2017 BDFL4P1 ICOM ICOM.L - - IE00BDFL4P12 - 36082553 - -
Berne Stock Exchange ICOM USD 02.feb.2021 BMT9TK4 ICOM BW ICOM.BN - - IE00BDFL4P12 A2DK6R 36082553 - -
Xetra SXRS EUR 25.apr.2018 BD1MLL3 SXRS GY SXRS.DE - - IE00BDFL4P12 A2DK6R 36082553 - -
London Stock Exchange COMM GBP 20.jul.2017 BDFLHQ3 COMM COMM.L - - IE00BDFL4P12 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores ICOM MXN 11.jun.2019 - ICOM LN ICOM.MX - - IE00BDFL4P12 - - - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.