Aksjer

BSF Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

  Fra
30.09.2014
Til
30.09.2015
Fra
30.09.2015
Til
30.09.2016
Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 30.sep.2019

- - - -2,78 -0,55

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.okt.2019 USD 24,57
Antall beholdninger 1 737
Basisvaluta USD
Fondsstart 22.feb.2017
Startdato 12.apr.2017
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar -
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,43%
ISIN LU1593227850
Bloomberg-børskode BSDD2EH
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 20,00%
SEDOL BDRXR89
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 30.sep.2019
Navn Vekt (%)
CP ALL PCL 2,80
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,62
RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP 2,51
YUANTA FINANCIAL HOLDINGS CO LTD 2,32
DOOSAN INFRACORE CO LTD 2,30
Navn Vekt (%)
HOME PRODUCT CENTER PCL 2,19
BHP GROUP LTD 2,08
CAPITALAND MALL TRUST 2,02
CITIC LTD 1,81
TRIPOD TECHNOLOGY CORP 1,81
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

Beklager, aktivaklasser er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Allokeringene kan endres.
per 30.sep.2019

% av markedskap.

Type Fond
Beklager, løpetid er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, valutadata er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, klassifiseringer er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 30.sep.2019

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 Hedged EUR Ingen 95,79 -0,55 -0,57 102,09 95,45 - LU1593227850 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 95,35 -0,55 -0,57 101,82 95,24 - LU1508158430 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 97,95 -0,55 -0,56 104,05 97,35 - LU1508158604 - -
Class Z2 USD Ingen 104,68 -0,58 -0,55 110,13 102,20 - LU1508158356 - -
Class A2 USD Ingen 102,19 -0,58 -0,56 107,96 100,56 - LU1508157978 - -
Class D2 USD Ingen 103,55 -0,58 -0,56 109,03 101,57 - LU1508158190 - -
Class X2 USD Ingen 107,12 -0,60 -0,56 113,32 103,90 - LU1508158273 - -
Class Z2 Hedged GBP Ingen 99,50 -0,57 -0,57 105,39 98,26 - LU1586024074 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Jeff Shen
Jeff Shen

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.