Aksjer

BSF Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 22.mar.2019 USD 24,11
Antall beholdninger 1 851
Basisvaluta USD
Fondsstart 22.feb.2017
Startdato 12.apr.2017
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Alt - Market Neutral - Equity
Referanseindeks LIBOR 3 Month Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,93%
ISIN LU1586024074
Bloomberg-børskode BSAPZ2G
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 20,00%
SEDOL BYXPR31
Bloomberg-referanse, børskode 1
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 5 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 28.feb.2019
Navn Vekt (%)
AIRPORTS OF THAILAND PCL 3,13
CAPITALAND MALL TRUST 2,86
CHINA MOBILE LTD 2,67
RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP 2,56
CHAILEASE HOLDING CO LTD 2,35
Navn Vekt (%)
THANACHART CAPITAL PCL 2,31
AIA GROUP LTD 2,25
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 1,95
CLP HOLDINGS LTD 1,94
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD 1,80
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

Beklager, aktivaklasser er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Allokeringene kan endres.
per 28.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond
Beklager, løpetid er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, valutadata er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, klassifiseringer er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 28.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class Z2 Hedged GBP Ingen 101,51 -0,42 -0,41 101,96 97,72 - LU1586024074 - -
Class D2 USD Ingen 104,95 -0,52 -0,49 105,50 100,18 - LU1508158190 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 100,64 -0,42 -0,42 101,39 97,48 - LU1508158604 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 98,67 -0,49 -0,49 100,24 95,99 - LU1508158430 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 98,83 -0,50 -0,50 100,03 95,89 - LU1593227850 - -
Class Z2 USD Ingen 105,54 -0,44 -0,42 106,00 100,67 - LU1508158356 - -
Class X2 USD Ingen 107,79 -0,53 -0,49 108,35 102,15 - LU1508158273 - -
Class A2 USD Ingen 103,88 -0,45 -0,43 104,35 99,40 - LU1508157978 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Jeff Shen
Jeff Shen

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.