Multi Asset

BlackRock Style Advantage Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 4 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) -6,7 -3,7 -22,8 14,5
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 2,1 2,6 1,1 0,2
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
9,48 -3,50 -3,67 - -3,25
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 1,26 0,94 1,47 - 1,43
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
3,72 -1,38 3,74 5,93 9,48 -10,13 -17,05 - -17,09
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 1,24 0,28 0,74 1,10 1,26 2,85 7,56 - 8,40
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

-7,09 0,96 -22,35 3,52 10,36
Referanseindeks for sammenligning 1 (%)

per 30.sep.2022

1,79 2,64 1,57 0,21 0,98

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 29.nov.2022 USD 114 390 105
Startdato 01.mar.2017
Fondsstart 29.feb.2016
Seriens valuta GBP
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Multi Asset
Referanseindeks for sammenligning 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 1,02%
Kostnadsprosent 0,55%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering -
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Multistrategy GBP
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BSAD2GH
ISIN LU1572169370
SEDOL BYYQ551

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI Ratings er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets forvalter inkorporerer ESG-hensyn i undersøkelses-, utvelgings-, monitorerings- og rapporteringsfasene av investeringsprosessen. Dette kan inkludere tredjepartsdata og interne viktige hensyn vedrørende ESG-kriterier, som definert av investeringsteamet. Fondets forvalter gjennomgår en grundig undersøkelsesfase ved konstruksjonen av interne ESG-undersøkelsessignaler, som fremhever kriterier slik som menneskelig kaptial- eller forvaltningskvalitet. Som del av denne forskningen, gjennomfører fondets forvalter due diligence-etterforskning av ESG-dataleverandører. Så snart disse signalene har møtt de nødvendige kriteriene for å bli innlemmet i porteføljen, regnes de som del av investeringsbeslutningene på løpende basis som del av et bredere utvalg av signaler. Fondets forvalter bruker i tillegg standardiserte ESG-kriterier (rådende ESG-ratinger, karbonutslippsintensitet) under rapporteringsfasen. Disse kan hentes internt eller direkte fra tredjeparts-dataleverandører og inkluderes i interne porteføljeanalyser. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class D2 Hedged GBP Ingen 82,25 -0,02 -0,02 29.nov.2022 85,79 74,55 LU1572169370 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 83,95 -0,02 -0,02 29.nov.2022 87,81 77,08 LU1352906298 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 85,07 -0,02 -0,02 29.nov.2022 88,96 78,00 LU1352906538 -
Class A4 USD Årlig 91,39 -0,03 -0,03 29.nov.2022 95,52 83,52 LU1394251976 -
Class X2 Hedged EUR - 81,03 -0,02 -0,02 29.nov.2022 84,68 74,01 LU1781817777 -
Class A2 Hedged SEK Ingen 75,07 0,00 0,00 29.nov.2022 78,49 68,71 LU1609299281 -
Class A4 Hedged EUR Årlig 81,65 -0,02 -0,02 29.nov.2022 85,47 75,24 LU1394254640 -
Class I2 USD Ingen 83,96 -0,03 -0,04 29.nov.2022 87,67 76,36 LU1640626609 -
Class X2 Hedged AUD Ingen 100,70 0,26 0,26 28.nov.2022 104,81 91,67 LU1352906454 -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD Ingen 64,58 1,08 1,70 29.nov.2022 69,44 51,90 LU1718790519 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 74,77 -0,01 -0,01 29.nov.2022 78,38 68,78 LU1640627169 -
Class IPF2 Hedged CHF Ingen 77,68 -0,01 -0,01 29.nov.2022 81,39 71,29 LU1706559660 -
Class I2 Hedged CHF Ingen 75,67 -0,02 -0,03 29.nov.2022 79,30 69,51 LU1640627243 -
Class I2 Hedged JPY Ingen 8 649,24 -2,84 -0,03 29.nov.2022 9 075,52 7 950,94 LU1484781551 -
Class X2 Hedged NZD Ingen 103,58 -0,01 -0,01 29.nov.2022 108,17 92,59 LU1485749367 -
Class D2 USD Ingen 94,50 -0,04 -0,04 29.nov.2022 98,71 86,05 LU1373035408 -
Class D2 EUR Ingen 101,08 0,78 0,78 29.nov.2022 112,70 86,28 LU1373035317 -
Class X2 Hedged GBP Ingen 98,03 -0,03 -0,03 29.nov.2022 102,17 88,39 LU1423753034 -
Class IPF2 Hedged EUR Ingen 85,37 -0,02 -0,02 29.nov.2022 89,26 78,21 LU1469409517 -
Class I2 Hedged GBP Ingen 82,51 -0,03 -0,04 29.nov.2022 86,05 74,74 LU1532729727 -
Class X2 USD Ingen 99,97 -0,03 -0,03 29.nov.2022 104,32 90,60 LU1352906371 -
Class A2 USD Ingen 89,94 -0,03 -0,03 29.nov.2022 94,01 82,20 LU1352905993 -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 84,94 -0,02 -0,02 29.nov.2022 88,83 77,92 LU1363273480 -
Class Z2 USD Ingen 95,39 -0,04 -0,04 29.nov.2022 99,63 86,81 LU1363273308 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 72,26 -0,01 -0,01 29.nov.2022 75,63 66,56 LU1352906025 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Philip Hodges
Philip Hodges
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.