Multi Asset

BlackRock Style Advantage Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

- -6,91 1,20 -22,68 3,65
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
10,27 -6,25 - - -5,08
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
10,58 1,81 1,45 10,27 -17,60 - - -22,78

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 03.des.2021 USD 171,71
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger -
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 29.feb.2016
Startdato 14.des.2016
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar Multistrategy GBP
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,85%
ISIN LU1532729727
Bloomberg-børskode BSSI2GB
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BYZN9P9
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI-rating er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets forvalter inkorporerer ESG-hensyn i undersøkelses-, utvelgings-, monitorerings- og rapporteringsfasene av investeringsprosessen. Dette kan inkludere tredjepartsdata og interne viktige hensyn vedrørende ESG-kriterier, som definert av investeringsteamet. Fondets forvalter gjennomgår en grundig undersøkelsesfase ved konstruksjonen av interne ESG-undersøkelsessignaler, som fremhever kriterier slik som menneskelig kaptial- eller forvaltningskvalitet. Som del av denne forskningen, gjennomfører fondets forvalter due diligence-etterforskning av ESG-dataleverandører. Så snart disse signalene har møtt de nødvendige kriteriene for å bli innlemmet i porteføljen, regnes de som del av investeringsbeslutningene på løpende basis som del av et bredere utvalg av signaler. Fondets forvalter bruker i tillegg standardiserte ESG-kriterier (rådende ESG-ratinger, karbonutslippsintensitet) under rapporteringsfasen. Disse kan hentes internt eller direkte fra tredjeparts-dataleverandører og inkluderes i interne porteføljeanalyser. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

Beklager, beste beholdninger er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

Beklager, aktivaklasser er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Allokeringene kan endres.

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I2 Hedged GBP Ingen 79,32 1,13 1,45 79,32 69,07 - LU1532729727 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 93,60 1,33 1,44 104,53 78,69 - LU1423753034 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 83,03 1,19 1,45 83,03 72,64 - LU1352906538 - -
Class X2 USD Ingen 95,94 1,34 1,42 95,94 82,85 - LU1352906371 - -
Class D2 EUR Ingen 89,62 1,63 1,85 89,62 72,11 - LU1373035317 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 80,30 1,15 1,45 80,30 70,80 - LU1394254640 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 73,19 1,03 1,43 73,19 64,24 - LU1609299281 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 79,17 1,13 1,45 79,17 69,07 - LU1572169370 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD Ingen 52,85 0,55 1,05 55,63 44,08 - LU1718790519 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 82,11 1,17 1,45 82,11 71,99 - LU1352906298 - -
Class I2 USD Ingen 81,36 1,14 1,42 81,36 70,64 - LU1640626609 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 73,98 1,04 1,43 73,98 64,81 - LU1640627243 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 71,01 1,01 1,44 71,01 62,52 - LU1352906025 - -
Class X2 Hedged NZD Ingen 97,39 1,44 1,50 97,39 83,08 - LU1485749367 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 8 452,59 118,17 1,42 8 452,59 7 369,45 - LU1484781551 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 95,81 1,00 1,05 95,81 83,36 - LU1352906454 - -
Class IPF2 Hedged CHF Ingen 75,85 1,06 1,42 75,85 66,42 - LU1706559660 - -
Class D2 USD Ingen 91,35 1,28 1,42 91,35 79,44 - LU1373035408 - -
Class X2 Hedged EUR - 78,60 1,12 1,45 78,60 68,31 - LU1781817777 - -
Class A4 USD Årlig 88,83 1,24 1,42 88,83 77,69 - LU1394251976 - -
Class IPF2 Hedged EUR Ingen 83,21 1,20 1,46 83,21 73,36 - LU1469409517 - -
Class A2 USD Ingen 87,42 1,22 1,42 87,42 76,45 - LU1352905993 - -
Class Z2 USD Ingen 92,12 1,29 1,42 92,12 79,99 - LU1363273308 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 82,97 1,19 1,46 82,97 72,63 - LU1363273480 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 73,29 1,03 1,43 73,29 64,42 - LU1640627169 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Philip Hodges
Philip Hodges
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.