Renter

iShares Green Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 14.feb.2019 EUR 40 957 502
Net Assets of Fund per 14.feb.2019 EUR 257 885 609
Basisvaluta EUR
Seriens valuta EUR
Fondsstart 16.mar.2017
Startdato 16.mar.2017
Antall beholdninger per 31.jan.2019 310
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Bond - EUR Hedged
Referanseindeks BBG Barc Global Green Bond Index
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,22%
ISIN IE00BD0DT578
Bloomberg-børskode BLGBDEA
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BD0DT57
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 100 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 5 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 7,57
BELGIUM (KINGDOM OF) RegS 1.25 04/22/2033 2,19
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.5 11/15/2023 1,52
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.35 03/18/2031 1,40
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 1.25 11/13/2026 1,08
Navn Vekt (%)
KFW MTN RegS 0.25 06/30/2025 0,94
BANK OF AMERICA CORP MTN 3.499 05/17/2022 0,88
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS 1.125 10/22/2028 0,84
KFW MTN RegS 0.125 10/27/2020 0,82
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS 1 10/13/2026 0,81
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D Hedged EUR Ingen 10,32 0,02 0,16 10,32 10,06 10,32 IE00BD0DT578 10,34 -
Class D Hedged CHF Daglig 9,91 0,02 0,15 9,92 9,68 9,91 IE00BD8QG133 9,93 -
Class Flexible Hedged EUR Ingen 10,30 0,02 0,16 10,30 10,04 10,30 IE00BD0DT685 10,32 -
Class D Hedged USD Ingen 10,38 0,02 0,18 10,38 9,87 10,38 IE00BD8QG463 10,40 -
Class D Hedged CHF Ingen 9,99 0,02 0,15 10,00 9,76 9,99 IE00BD8QG026 10,01 -
Class Institutional Hedged EUR Ingen 10,26 0,02 0,16 10,26 10,00 10,26 IE00BD0DT792 10,28 -
Class D Hedged GBP - - - - - - - IE00BD5GZQ41 - -
Class Flex Dist EUR - 10,25 0,01 0,14 10,25 10,01 - IE00BDFSQF67 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Darren Wills
Darren Wills
David Antonelli
David Antonelli

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.