Aksjer

BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i AUD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 01.apr.2020 USD 375,23
Antall beholdninger per 28.feb.2020 64
Basisvaluta USD
Fondsstart 12.aug.2011
Startdato 23.nov.2016
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks MSCI Emerging Markets Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,86%
ISIN LU1515016217
Bloomberg-børskode BEMA8AH
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BZ1BMN3
Bloomberg-referanse, børskode NDUEEGF
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering AUD 5 000,00
Minimum påfølgende investering AUD 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 28.feb.2020
Navn Vekt (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,71
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,59
CHINA MOBILE LTD 2,81
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,79
BANK OF CHINA LTD 2,53
Navn Vekt (%)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,27
TENCENT HOLDINGS LTD 2,21
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2,08
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,04
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 2,02
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 28.feb.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.feb.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.feb.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,51 -0,19 -1,96 13,72 8,75 - LU1515016217 - -
Class X2 USD Ingen 12,39 -0,24 -1,90 17,41 11,39 - LU0841147159 - -
Class A2 EUR - 11,24 -0,20 -1,75 15,63 10,47 - LU2050411763 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 97,91 -2,01 -2,01 139,44 90,27 - LU1516381719 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 9,45 -0,19 -1,97 13,60 8,73 - LU1515016050 - -
Class A6 Hedged GBP Monthly Stable 9,16 -0,19 -2,03 13,28 8,48 - LU1529944198 - -
Class A6 Hedged CAD Monthly Stable 9,50 -0,19 -1,96 13,67 8,76 - LU1529944354 - -
Class D5G GBP - 7,95 -0,17 -2,09 10,76 7,82 - LU2066749115 - -
Class I2 EUR - - - - - - - LU2026300900 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 8,83 -0,17 -1,89 12,53 8,13 - LU1074795896 - -
Class D2 USD Ingen 13,09 -0,26 -1,95 18,43 12,04 - LU0653880228 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 9,59 -0,20 -2,04 13,86 8,86 - LU1529944438 - -
Class A2 Hedged EUR - 7,72 -0,15 -1,91 11,00 7,11 - LU2087589698 - -
Class X6 USD Monthly Stable 9,27 -0,18 -1,90 13,14 8,55 - LU1190486057 - -
Class D2 EUR - 11,97 -0,22 -1,80 16,64 11,15 - LU2087589425 - -
Class A2 USD Ingen 12,29 -0,24 -1,92 17,33 11,31 - LU0651946864 - -
Class A6 USD Monthly Stable 9,97 -0,20 -1,97 14,20 9,21 - LU1051768304 - -
Class D2 Hedged EUR - 7,74 -0,15 -1,90 11,01 7,12 - LU2087589771 - -
Class A6 Hedged EUR Monthly Stable 8,74 -0,17 -1,91 12,58 8,08 - LU1529943976 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 75,30 -1,51 -1,97 107,44 69,53 - LU1051769294 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 9,24 -0,18 -1,91 13,13 8,50 - LU0651947912 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Emily Fletcher
Emily Fletcher

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.