Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i JPY, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 17.jan.2020 USD 14 601,12
Antall beholdninger per 31.des.2019 622
Basisvaluta USD
Fondsstart 03.jan.1997
Startdato 17.aug.2016
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar Other Allocation
Referanseindeks 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,07%
ISIN LU1445720094
Bloomberg-børskode BGGAX2J
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BDBY8Z2
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering JPY 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering JPY 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 30.jun.2015
Navn Vekt (%)
JPMORGAN CHASE & CO 0,68
PROCTER & GAMBLE 0,65
GOOGLE INC CLASS C 0,59
BANK OF AMERICA CORP 0,58
ANADARKO PETROLEUM CORP 0,58
Navn Vekt (%)
WELLS FARGO 0,55
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD 0,46
MOBILEYE NV 0,45
NESTLE SA 0,44
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,44
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.des.2019

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 31.des.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 Hedged JPY Ingen 1 197,00 4,00 0,34 1 197,00 1 043,00 - LU1445720094 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 33,44 0,11 0,33 33,44 29,20 - LU0827880344 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 17,77 0,06 0,34 17,77 15,48 - LU0480534592 - -
Class I2 USD Ingen 67,75 0,24 0,36 67,75 57,87 - LU0368249560 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 19,43 0,07 0,36 19,43 16,83 - LU0827880187 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 13,32 0,04 0,30 13,32 11,80 - LU0827880260 - -
Class A4 USD Årlig 60,25 0,21 0,35 60,25 52,17 - LU0724617625 - -
Class I2 EUR Ingen 61,03 0,44 0,73 61,03 50,82 - LU1653088838 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 12,60 0,04 0,32 12,60 11,24 - LU0343169966 - -
Class X4 USD Årlig 13,40 0,05 0,37 13,40 11,60 - LU0953392981 - -
Class A2 HUF Ingen 18 747,63 223,25 1,21 18 747,63 14 919,43 - LU0566074125 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 21,61 0,07 0,32 21,61 18,54 - LU0525289509 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 41,81 0,14 0,34 41,81 36,79 - LU0368231949 - -
Class D2 EUR Ingen 61,16 0,44 0,72 61,16 51,04 - LU0523293024 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 18,39 0,06 0,33 18,39 16,05 - LU0468326631 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 36,01 0,12 0,33 36,01 32,13 - LU0827880773 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 12,16 0,04 0,33 12,16 10,62 - LU0260352280 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 15,47 0,06 0,39 15,47 13,34 - LU0827880690 - -
Class X2 EUR Ingen 68,69 0,50 0,73 68,69 56,77 - LU0984173384 - -
Class D4 EUR Årlig 54,48 0,39 0,72 54,48 45,98 - LU0827880005 - -
Class A2 USD Ingen 61,97 0,22 0,36 61,97 53,44 - LU0072462426 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 18,77 0,06 0,32 18,77 16,24 - LU0827880427 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 14,56 0,05 0,34 14,56 12,65 - LU0308772762 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 38,62 0,13 0,34 38,62 34,32 - LU0212925753 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 31,68 0,11 0,35 31,68 27,87 - LU0236177068 - -
Class D2 USD Ingen 67,89 0,24 0,35 67,89 58,12 - LU0329592538 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 140,51 0,48 0,34 140,51 121,13 - LU1062906877 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 14,79 0,05 0,34 14,79 12,83 - LU0788109477 - -
Class A4 EUR Årlig 54,27 0,39 0,72 54,27 45,82 - LU0408221512 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 35,89 0,13 0,36 35,89 32,02 - LU0240613025 - -
Class A2 EUR Ingen 55,82 0,40 0,72 55,82 46,93 - LU0171283459 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 15,54 0,06 0,39 15,54 13,37 - LU0810842038 - -
Class X2 USD Ingen 76,25 0,27 0,36 76,25 64,65 - LU0328507826 - -
Class D4 GBP Ingen 46,42 0,24 0,52 46,53 39,95 - LU1852330908 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 42,32 0,15 0,36 42,32 37,32 - LU0329591480 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.