Aksjer

BlackRock UK Equity Absolute Return Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i JPY, hedgefondets referanseresultat er angitt i GBP.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 22.feb.2019 GBP 44,05
Antall beholdninger per 31.jan.2019 84
Basisvaluta GBP
Fondsstart 18.aug.2016
Startdato 18.aug.2016
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Alt - Long/Short Equity - UK
Referanseindeks LIBOR 3 Month (GBP)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,85%
ISIN LU1430596855
Bloomberg-børskode BSUAI2J
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 20,00%
SEDOL BZB1ST1
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering JPY 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
RELX PLC 5,55
TESCO PLC 4,73
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,35
ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,35
RENTOKIL INITIAL PLC 4,30
Navn Vekt (%)
FERGUSON PLC 4,13
CARNIVAL PLC 3,82
STANDARD CHARTERED PLC 3,71
3I GROUP PLC 3,17
RIO TINTO PLC 2,98
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I2 Hedged JPY Ingen 10 232,69 -9,97 -0,10 10 451,15 9 826,46 - LU1430596855 - -
Class I2 Hedged USD - 101,37 -0,15 -0,15 102,06 97,35 - LU1808491226 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 98,91 -0,10 -0,10 101,84 95,15 - LU1430596343 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 97,95 -0,09 -0,09 100,14 94,07 - LU1640626351 - -
Class X2 GBP Ingen 107,38 -0,10 -0,09 108,40 102,87 - LU1430596939 - -
Class D2 GBP Ingen 103,57 -0,10 -0,10 105,25 99,38 - LU1430596426 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 99,52 -0,10 -0,10 102,46 95,74 - LU1430596269 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 100,19 -0,10 -0,10 102,89 96,31 - LU1430596772 - -
Class D2 EUR Ingen 104,12 -0,28 -0,27 104,82 96,19 - LU1495982784 - -
Class A2 GBP Ingen 101,90 -0,09 -0,09 104,08 97,88 - LU1430596186 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 101,24 -0,10 -0,10 103,70 97,28 - LU1430596699 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Nigel Ridge
Nigel Ridge

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.