Renter

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

1,78 -0,86 12,27 7,81 1,63
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

1,68 -1,03 12,22 7,54 1,67
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-0,40 7,68 5,17 - 4,25
Referanse (%) -0,45 7,54 5,04 - 4,14
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-0,90 0,03 -0,83 1,74 -0,40 24,87 28,67 - 24,92
Referanse (%) -0,90 -0,02 -0,88 1,71 -0,45 24,37 27,89 - 24,24
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) - 5,68 -1,58 13,35 9,58
Referanseindeks (%) - 5,70 -1,67 13,03 9,41

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 07.des.2021 USD 34 804 232
Net Assets of Fund per 07.des.2021 USD 1 389 895 886
Startdato 26.jul.2016
Fondsstart 01.sep.2000
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
SFDR-klassifisering Annet
Referanseindeks FTSE Euro Dollar Bond Index
Indeksbørskode -
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,03%
Kostnadsprosent 0,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering USD 500 000,00
Minimum påfølgende investering -
Utdelingsfrekvens Halvårlig
Bruk av inntekt Distribuerende
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kategori hos Morningstar USD Corporate Bond
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg Ticker -
ISIN IE00BYQQ0Z40
SEDOL BYQQ0Z4

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 30.nov.2021 4 553
12 m følgende avkastning per 30.nov.2021 3,22
Vektet gjsn. avkastning til forfall per - -
Effektiv durasjon per 30.nov.2021 7,84
Vektet gjsn. forfall per 30.nov.2021 11,23
3 års beta per 30.nov.2021 0,99
Standardavvik 3 år per 30.nov.2021 6,03%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.des.2021 AA
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.des.2021 98,14
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.des.2021 7,22
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.des.2021 51,62
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.des.2021 Bond USD Corporates
Fond i sammenligningsgruppen per 07.des.2021 277
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.des.2021 285,94
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.des.2021, basert på eksisterende beholdninger den 31.jul.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 30.nov.2021 1,13%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 30.nov.2021 2,09%
MSCI - Kjernevåpen per 30.nov.2021 0,83%
MSCI - Termisk kull per 30.nov.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 30.nov.2021 0,15%
MSCI - Oljesand per 30.nov.2021 0,35%
MSCI - Tobakk per 30.nov.2021 0,85%

Dekning av selskapers engasjement per 30.nov.2021 88,16%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 30.nov.2021 11,84%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,56% og oljesand 2,50%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Flex, per 30.nov.2021 vurdert mot 247 USD Corporate Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 30.nov.2021
Navn Vekt (%)
FNMA BENCHMARK NOTE 7.25 05/15/2030 0,15
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,14
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0,12
T-MOBILE USA INC 3.875 04/15/2030 0,11
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 0.625 04/22/2025 0,11
Navn Vekt (%)
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,11
QATAR (STATE OF) 144A 4.817 03/14/2049 0,10
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 10/01/2037 0,10
BANK OF AMERICA CORP MTN 3.3 01/11/2023 0,10
BANK OF AMERICA CORP 3.419 12/20/2028 0,10
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Flex USD Halvårlig 10,56 -0,01 -0,13 07.des.2021 10,97 10,30 IE00BYQQ0Z40 -
Class D Acc EUR Ingen 12,83 0,01 0,08 07.des.2021 12,84 11,48 IE00BDZRPS94 -
Class D USD Ingen 12,51 -0,02 -0,13 07.des.2021 12,67 12,02 IE00BD0NC706 -
Flex USD Ingen 31,57 -0,04 -0,13 07.des.2021 31,96 30,31 IE0000407050 -
Inst USD Ingen 19,41 -0,03 -0,13 07.des.2021 19,66 18,65 IE00B1W4R501 -
Class Flexible Hedged EUR Ingen 11,23 -0,02 -0,13 07.des.2021 11,40 10,85 IE00BYVZVL92 -
Inst Hedged EUR - 10,60 -0,01 -0,13 07.des.2021 10,77 10,25 IE00BL6VHD58 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Darren Wills
Darren Wills

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.