Renter

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 5 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 14,4 -13,1 10,6 0,1 -8,5
Referanseindeks for begrensning 1 (%) 15,2 -6,2 13,5 2,7 -8,7
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-9,88 -5,28 -4,40 - -1,07
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -12,21 -5,51 -2,53 - 0,20
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-11,01 6,52 1,74 -0,87 -9,88 -15,01 -20,13 - -6,77
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -13,55 7,11 0,99 -3,36 -12,21 -15,64 -12,04 - 1,33
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

-14,27 7,46 -4,61 2,95 -18,98
Referanseindeks for begrensning 1 (%)

per 30.sep.2022

-7,40 10,13 -1,45 2,63 -20,63

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i NZD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 09.des.2022 USD 1 411 210 013
Startdato 25.mai.2016
Fondsstart 26.jun.1997
Seriens valuta NZD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
Referanseindeks for begrensning 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 1,26%
Kostnadsprosent 1,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering NZD 5 000,00
Minimum påfølgende investering -
Utdelingsfrekvens Månedlig
Bruk av inntekt Distribuerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Other Bond
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BGLEA8N
ISIN LU1408528724
SEDOL BYVFFR3

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 30.nov.2022 175
12 m følgende avkastning per 30.nov.2022 7,13
Standardavvik 3 år per 30.nov.2022 14,46%
3 års beta per 30.nov.2022 1,12
Avkastning til forfall per 30.nov.2022 9,06%
Modifisert durasjon per 30.nov.2022 4,77
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 30.nov.2022 9,06%
Effektiv durasjon per 30.nov.2022 4,79
Vektet gjsn. forfall per 30.nov.2022 6,68
WAL til verste per 30.nov.2022 6,68 Jahre

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 21.sep.2022 BBB
MSCI ESG prosentvis dekning per 21.sep.2022 99,52
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 21.sep.2022 4,42
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 21.sep.2022 43,70
Fondets Lipper Global-klassifisering per 21.sep.2022 Bond Emerging Markets Global LC
Fond i sammenligningsgruppen per 21.sep.2022 254
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 21.sep.2022 1 222,31
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 21.sep.2022 0,59
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 21.sep.2022, basert på eksisterende beholdninger den 31.mai.2022. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-stadiet av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes fra både interne og eksterne kilder for å bli inkludert i risikosystemet Aladdin. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 30.nov.2022
Navn Vekt (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,62
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,17
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,15
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,81
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,67
Navn Vekt (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,57
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 1,55
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,52
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,35
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,34
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class A8 Hedged NZD Månedlig 6,17 -0,01 -0,16 09.des.2022 7,46 5,65 LU1408528724 -
Class X2 GBP Ingen 5,39 -0,03 -0,55 09.des.2022 5,65 4,93 LU1688375267 -
Class D3 Hedged GBP Månedlig 5,02 -0,01 -0,20 09.des.2022 6,00 4,59 LU0995345831 -
Class A2 CHF Ingen 19,89 -0,12 -0,60 09.des.2022 22,30 19,07 LU0938162186 -
Class A2 Hedged SGD Ingen 7,27 -0,02 -0,27 09.des.2022 8,29 6,58 LU0358998713 -
Class D2 USD Ingen 22,97 -0,05 -0,22 09.des.2022 25,83 20,70 LU0383940458 -
Class I3 Hedged GBP Månedlig 5,00 -0,01 -0,20 09.des.2022 6,02 4,57 LU0995336418 -
Class I2 EUR Ingen 21,92 -0,05 -0,23 09.des.2022 22,83 20,55 LU1559746307 -
Class X2 Hedged GBP Ingen 8,85 -0,02 -0,23 09.des.2022 10,06 8,00 LU1505939139 -
Class I5 USD Kvartalsvis 7,38 -0,02 -0,27 09.des.2022 8,65 6,65 LU1495982867 -
Class I5 EUR Kvartalsvis 7,00 -0,02 -0,28 09.des.2022 7,61 6,71 LU0995350831 -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 4,92 -0,01 -0,20 09.des.2022 5,97 4,50 LU1133072774 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 6,29 -0,02 -0,32 09.des.2022 7,32 5,71 LU0359002093 -
Class SR2 Hedged EUR - 8,47 -0,02 -0,24 09.des.2022 9,81 7,68 LU2319963380 -
Class X2 AUD Ingen 9,75 -0,05 -0,51 09.des.2022 10,35 8,80 LU1554267051 -
Class SR2 USD - 8,81 -0,02 -0,23 09.des.2022 9,91 7,94 LU2319963547 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 7,48 -0,02 -0,27 09.des.2022 8,63 6,78 LU1688375184 -
Class I2 CHF - 21,57 -0,13 -0,60 09.des.2022 24,06 20,66 LU1781817694 -
Class I2 GBP - 18,82 -0,12 -0,63 09.des.2022 19,75 17,31 LU1741217027 -
Class A3 HKD Månedlig 23,12 -0,05 -0,22 09.des.2022 27,24 21,21 LU0388349754 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 6,53 -0,01 -0,15 09.des.2022 7,57 5,92 LU0622213642 -
Class A2 EUR Ingen 20,21 -0,05 -0,25 09.des.2022 21,15 19,02 LU0278457204 -
Class A2 USD Ingen 21,30 -0,04 -0,19 09.des.2022 24,05 19,21 LU0278470058 -
Class A3 EUR Månedlig 2,82 -0,01 -0,35 09.des.2022 3,07 2,73 LU0278457469 -
Class A4 USD Årlig 11,87 -0,02 -0,17 09.des.2022 14,11 10,70 LU0548402170 -
Class A2 Hedged SEK Ingen 74,92 -0,17 -0,23 09.des.2022 87,25 67,97 LU1715605868 -
Class D2 CHF Ingen 21,45 -0,13 -0,60 09.des.2022 23,94 20,55 LU1065150267 -
Class A3 USD Månedlig 2,97 -0,01 -0,34 09.des.2022 3,49 2,70 LU0278470132 -
Class A1 EUR Månedlig 2,80 -0,01 -0,36 09.des.2022 3,05 2,71 LU0278461065 -
Class A4 EUR Årlig 11,26 -0,03 -0,27 09.des.2022 12,41 10,86 LU0478974834 -
Class A6 USD Månedlig 6,19 -0,01 -0,16 09.des.2022 7,43 5,65 LU1408528211 -
Class D3 EUR Månedlig 11,66 -0,03 -0,26 09.des.2022 12,71 11,30 LU0827884924 -
Class D3 Hedged AUD Månedlig 4,75 -0,01 -0,21 09.des.2022 5,68 4,34 LU0827884841 -
Class D3 USD Månedlig 12,29 -0,02 -0,16 09.des.2022 14,45 11,18 LU0523291242 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 12,54 -0,03 -0,24 09.des.2022 14,33 11,34 LU0827885491 -
Class D2 EUR Ingen 21,79 -0,05 -0,23 09.des.2022 22,72 20,45 LU0329592702 -
Class D4 EUR Årlig 11,28 -0,03 -0,27 09.des.2022 12,45 10,87 LU0827885145 -
Class I2 USD Ingen 23,10 -0,06 -0,26 09.des.2022 25,95 20,82 LU0520955575 -
Class D2 Hedged SGD Ingen 7,66 -0,02 -0,26 09.des.2022 8,70 6,92 LU0827884767 -
Class D2 Hedged PLN Ingen 9,16 -0,01 -0,11 09.des.2022 10,15 8,24 LU0827884684 -
Class D3 HKD Månedlig 95,63 -0,21 -0,22 09.des.2022 112,67 87,75 LU0827885061 -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 5,56 -0,01 -0,18 09.des.2022 6,79 5,10 LU1408528302 -
Class A2 Hedged PLN Ingen 8,70 -0,02 -0,23 09.des.2022 9,68 7,83 LU0480535052 -
Class A3 Hedged AUD Månedlig 4,76 -0,01 -0,21 09.des.2022 5,68 4,34 LU0575500318 -
Class SR3 Hedged GBP Månedlig 7,93 -0,02 -0,25 09.des.2022 9,49 7,25 LU2319963463 -
Class X2 USD Ingen 6,61 -0,02 -0,30 09.des.2022 7,40 5,96 LU0344905624 -
Class SR3 USD Månedlig 8,09 -0,02 -0,25 09.des.2022 9,51 7,36 LU2319963620 -
Class A1 USD Månedlig 2,95 -0,01 -0,34 09.des.2022 3,47 2,68 LU0278477574 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 6,76 -0,02 -0,29 09.des.2022 7,83 6,13 LU0473186707 -
Class D5 GBP Kvartalsvis 7,13 -0,04 -0,56 09.des.2022 7,66 6,83 LU1694209807 -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 5,54 -0,01 -0,18 09.des.2022 6,71 5,07 LU1676225185 -
Class A6 Hedged CAD Månedlig 6,00 -0,02 -0,33 09.des.2022 7,25 5,49 LU1408528641 -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 7,36 -0,02 -0,27 09.des.2022 8,77 6,65 LU1954752702 -
Class A2 CZK Ingen 490,94 -0,97 -0,20 09.des.2022 527,30 473,17 LU1791177113 -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 60,87 -0,14 -0,23 09.des.2022 73,73 55,67 LU1408528484 -
Class A2 Hedged CHF Ingen 6,15 -0,02 -0,32 09.des.2022 7,13 5,58 LU0623004180 -
Class D4 USD Årlig 11,89 -0,03 -0,25 09.des.2022 14,16 10,72 LU0827885228 -
Class X2 EUR Ingen 6,27 -0,02 -0,32 09.des.2022 6,51 5,86 LU0531082021 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.