Renter

IMBS

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Viktig informasjon: Verdien av investeringen og inntektene fra den vil variere og din opprinnelige investering kan ikke garanteres. Fondet investerer i rentepapirer, for eksempel obligasjoner, som betaler rente til en fast eller variabel sats. Verdien av disse verdipapirene er derfor følsom for rentebevegelser. Når rentenivået stiger, skjer det typisk et tilsvarende fall i markedsverdien av obligasjoner. Fondet investerer i rentepapirer utstedt av virksomheter som støttes av den amerikanske staten, som for eksempel Ginnie Mae, Fannie Mae og Freddie Mac. Det foreligger en risiko for mislighold, der utstederselskapet kanskje ikke kan betale inntekter eller tilbakebetale kapital til fondet ved forfall. Pantelånssikrede verdipapirer kan være utsatt for likviditetsrisiko (når det ikke er nok kjøpere eller selgere til at fondet kan selge eller kjøpe investeringer uten problemer), ha høye belåningsnivåer og gjenspeiler ikke nødvendigvis den fulle verdien av underliggende aktiva.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Total utdeling
Se hele tabellen
  Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016
Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Fra
31.12.2019
Til
31.12.2020
Totalavkastning (%)

per 31.des.2020

- 2,20 0,58 6,06 3,81
Referanseindeks (%)

per 31.des.2020

- 2,47 0,99 6,35 3,87
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
3,19 3,90 - - 2,57
Referanse (%)

per 31.jan.2021

3,23 4,15 - - 2,80
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
0,06 0,06 0,31 0,25 3,19 12,16 - - 12,64
Referanse (%)

per 31.jan.2021

0,08 0,08 0,36 0,25 3,23 12,97 - - 13,82
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) - 2,20 0,58 6,06 3,81
Referanseindeks (%) - 2,47 0,99 6,35 3,87

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 25.feb.2021 USD 961 714 702
Net Assets of Fund per 25.feb.2021 USD 1 879 330 555
Basisvaluta USD
Seriens valuta USD
Fondsstart 23.mai.2016
Startdato 23.mai.2016
Aktivaklasse Renter
Samlet kostnadsprosent 0,28%
Løpende gebyrer 0,28%
Produktstruktur Fysiske
Metode Utvalg
Domisil (hjemsted) Irland
UCITS Ja
Referanseindeks Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index
Utdelingsfrekvens Halvårlig
Avkastning av verdipapirutlån -
ISA-kvalifiserbarhet Ja
SIPP tilgjengelig Ja
UK- distributør-/rapporteringsstatus Yes
Rebalanseringfrekvens Månedlig
ISIN IE00BZ6V7883
Bloomberg Ticker IMBS LN
Utstedende selskap iShares IV plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Utestående andeler per 25.feb.2021 196 745 989
Antall beholdninger per 25.feb.2021 367
Referanseindeksnivå per 26.feb.2021 USD 2 309,69
Benchmark Ticker LUMSTRUU
Utdelt avkastning per 25.feb.2021 2,59%
Vektet gjsn. kupong per 25.feb.2021 3,24%
Skatteårets avslutning 31 mai
Effektiv durasjon per 25.feb.2021 3,90
Vektet gjsn. forfall per 25.feb.2021 4,56 Jahre
Standardavvik 3 år per 31.jan.2021 2,06%
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 25.feb.2021 1,53%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI-rating er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Belgia

 • Chile

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Portugal

 • Singapore

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 25.feb.2021
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk plassering Aktivaklasse Nominell Markedsverdi Vekt (%) Pris Børs Forfall Kupong (%) Markedsvaluta Durasjon Tenkt verdi
per 25.feb.2021
Utsteder Vekt (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 48,74
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 22,73
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 17,60
Utsteder Vekt (%)
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 4,55
UNIFORM MBS 2,18
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 0,71
Utsteders ticker Navn Aktivaklasse Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor ISIN Kupong (%) Forfall Børs Geografisk plassering Markedsvaluta Durasjon
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 25.feb.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 25.feb.2021

% av markedskap.

Type Fond
Den geografiske eksponeringen er først og fremst forbundet med stedet der utstederne av verdipapirene i produktet er hjemmehørende, sammenlagt og uttrykt som prosentandel av produktets totale beholdning. I noen tilfeller kan den imidlertid gjenspeile stedet der utstederen av verdipapirene utfører mye av virksomheten sin.
per 25.feb.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 25.feb.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 25.feb.2021

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringer kan bli endret.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange IMBS USD 25.mai.2016 BYZJCH0 IMBS LN IMBS.L - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -
Deutsche Boerse Xetra QDVP EUR 27.mai.2016 BZ6V788 QDVP GY QDVP.DE - - IE00BZ6V7883 A2AGYT - - -
London Stock Exchange SMBS GBP 25.mai.2016 BYZJCG9 SMBS LN SMBS.L - - IE00BZ6V7883 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IMBS MXN 07.apr.2017 - IMBSN MM - - - IE00BZ6V7883 - - - -
SIX Swiss Exchange IMBS USD 22.aug.2016 BZC0HS9 IMBS SW IMBS.S - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.