Renter

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

2,07 -4,69 7,65 -1,57 3,10
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

4,61 -1,92 11,57 1,29 4,36
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-2,74 3,44 1,97 - 2,00
Referanse (%) -1,31 5,93 4,64 - 4,54
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-4,30 -1,90 -4,22 -2,41 -2,74 10,67 10,27 - 11,77
Referanse (%) -3,15 -1,84 -3,85 -1,79 -1,31 18,85 25,43 - 28,37
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) - 7,40 -7,16 11,16 2,80
Referanseindeks (%) - 10,26 -4,26 15,04 5,26

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva -
Net Assets of Fund per 07.des.2021 USD 4 014 898 905
Startdato 13.apr.2016
Fondsstart 28.mai.2013
Seriens valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
SFDR-klassifisering Annet
Referanseindeks J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Indeksbørskode -
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 0,52%
Kostnadsprosent 0,45%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 5 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg Ticker -
ISIN LU1373035580
SEDOL BYQ7206

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 30.nov.2021 953
Vektet gjsn. avkastning til forfall per - -
Effektiv durasjon per 30.nov.2021 7,86
Vektet gjsn. forfall per 30.nov.2021 12,45
3 års beta per 30.nov.2021 0,90
Standardavvik 3 år per 30.nov.2021 9,86%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.des.2021 BB
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.des.2021 94,37
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.des.2021 2,93
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.des.2021 34,28
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.des.2021 Bond Emerging Markets Global HC
Fond i sammenligningsgruppen per 07.des.2021 423
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.des.2021 1 305,49
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.des.2021, basert på eksisterende beholdninger den 31.jul.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 30.nov.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 30.nov.2021 2,66%
MSCI - Kjernevåpen per 30.nov.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 30.nov.2021 0,24%
MSCI - Sivile skytevåpen per 30.nov.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 30.nov.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 30.nov.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 30.nov.2021 13,14%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 30.nov.2021 87,94%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,24% og oljesand 1,06%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 30.nov.2021
Navn Vekt (%)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035 0,70
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,68
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,67
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,63
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,46
Navn Vekt (%)
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,43
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,42
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,42
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5 07/31/2030 0,39
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 4.5 10/26/2046 0,38
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class A2 Hedged EUR Ingen 113,60 0,27 0,24 08.des.2021 117,06 110,71 LU1373035580 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 115,50 0,27 0,23 08.des.2021 118,94 112,34 LU1373035663 -
Class X7 USD - 97,61 0,23 0,24 08.des.2021 103,74 95,84 LU2087589268 -
Class X2 USD Ingen 146,71 0,35 0,24 08.des.2021 150,63 141,51 LU0826455437 -
Class X2 Hedged EUR Ingen 116,89 0,27 0,23 08.des.2021 120,32 113,52 LU1387770735 -
Class D2 EUR - 125,74 -0,35 -0,28 08.des.2021 126,09 114,59 LU1811365292 -
Class D2 USD - 119,76 0,28 0,23 08.des.2021 123,04 115,72 LU1811365029 -
Class I2 USD Ingen 140,93 0,34 0,24 08.des.2021 144,76 136,13 LU1064902957 -
Class X2 EUR Ingen 128,34 -0,35 -0,27 08.des.2021 128,69 116,74 LU1435395394 -
Class F2 USD Ingen 118,15 0,28 0,24 08.des.2021 121,38 114,16 LU1640626278 -
Class I7 USD Halvårlig 104,40 0,25 0,24 08.des.2021 110,91 102,50 LU1333800438 -
Class X2 Hedged SEK Ingen 1 097,21 2,58 0,24 08.des.2021 1 129,00 1 063,23 LU1499592894 -
Class N7 EUR Halvårlig 110,37 -0,30 -0,27 08.des.2021 111,07 103,64 LU0916237901 -
Class A2 USD Ingen 140,80 0,33 0,23 08.des.2021 144,74 136,30 LU0836513696 -
Class I2 Hedged GBP Ingen 119,63 0,29 0,24 08.des.2021 122,98 115,76 LU1400680390 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.