Aksjer

BSF Global Event Driven Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Fra
31.12.2019
Til
31.12.2020
Fra
31.12.2020
Til
31.12.2021
Totalavkastning (%)

per 31.des.2021

3,54 2,40 4,40 6,79 1,53
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
1,53 4,22 3,72 - 3,67
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
1,53 0,25 0,05 1,53 13,20 20,01 - 23,89

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CHF, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.jan.2022 USD 6 550,54
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger 283
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 04.aug.2015
Startdato 20.jan.2016
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Event Driven
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,86%
ISIN LU1341466644
Bloomberg-børskode BSGEZ2C
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 20,00%
SEDOL BYZRHQ8
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering CHF 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering CHF 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter vurderer de fundamentale og strategiske aspektene av hvert verdipapir som fondet kan investere i. Dette kan inkludere en detaljert og omfattende evaluering og analyse av alle aspekter av selskapet, inkludert ESG-politikken, når investeringsmuligheter skal vurderes. Den grundige selskapsgjennomgangen til fondets investeringsforvalter omfatter et helhetlig perspektiv på en gitt utsteder og kan påvirke investeringsbeslutningen. I tillegg vil fondets investeringsforvalter regelmessig gjennomføre risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.des.2021
Navn Vekt (%)
IHS MARKIT LTD 6,85
NUANCE COMMUNICATIONS INC 6,32
XILINX INC 3,99
SUEZ SA 3,80
MEGGITT PLC 3,76
Navn Vekt (%)
CYRUSONE INC 2,98
CHANGE HEALTHCARE INC 1,96
AVAST PLC 1,83
SYDNEY AIRPORT 1,81
SHAW COMMUNICATIONS INC. 1,68
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

Beklager, aktivaklasser er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Allokeringene kan endres.
per 31.des.2021

% av markedskap.

Type Fond
Beklager, løpetid er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, valutadata er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, klassifiseringer er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 31.des.2021

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class Z2 Hedged CHF Ingen 122,49 -0,41 -0,33 126,65 120,75 - LU1341466644 - -
Class I5 Hedged GBP Kvartalsvis 117,31 -0,39 -0,33 120,80 115,27 - LU1603215044 - -
Class Z2 Hedged GBP Ingen 130,73 -0,44 -0,34 134,45 128,34 - LU1288049866 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 123,65 -0,41 -0,33 127,13 121,36 - LU1603214153 - -
Class Z2 USD Ingen 138,50 -0,46 -0,33 142,23 135,80 - LU1258025839 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 83,39 -0,47 -0,56 92,85 75,72 - LU2008661006 - -
Class D2 USD Ingen 132,24 -0,44 -0,33 136,20 129,96 - LU1251621188 - -
Class D4 Hedged GBP - 104,50 -0,35 -0,33 107,79 102,83 - LU2215606471 - -
Class I2 USD Ingen 122,41 -0,41 -0,33 125,86 120,14 - LU1251621345 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 108,64 -0,37 -0,34 112,92 107,49 - LU1697783881 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 121,42 -0,40 -0,33 125,25 119,48 - LU1373034930 - -
Class IA2 Hedged EUR - 106,08 -0,35 -0,33 109,35 104,33 - LU2125116769 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 1 067,82 -3,55 -0,33 1 104,33 1 052,56 - LU2114397776 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 113,19 -0,38 -0,33 117,63 111,98 - LU1376384878 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 113,15 -0,38 -0,33 117,70 112,05 - LU1400751324 - -
Class X2 USD Ingen 152,76 -0,51 -0,33 156,18 149,25 - LU1264793958 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 106,73 -0,35 -0,33 110,29 105,13 - LU2114397859 - -
Class I2 Hedged JPY - 11 410,41 -37,79 -0,33 11 759,36 11 221,15 - LU1781817421 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 111,91 -0,37 -0,33 115,84 110,42 - LU1603214401 - -
Class A2 USD Ingen 128,93 -0,44 -0,34 133,21 127,00 - LU1251620883 - -
Class I4 Hedged EUR - 114,12 -0,38 -0,33 118,01 112,49 - LU1817852764 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 116,88 -0,39 -0,33 121,09 115,37 - LU1373035077 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 124,99 -0,41 -0,33 129,10 123,08 - LU1288049940 - -
Class IA2 USD - 117,25 -0,39 -0,33 120,16 114,81 - LU1921562119 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 115,87 -0,38 -0,33 120,16 114,48 - LU1387771113 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 119,05 -0,40 -0,33 123,13 117,36 - LU1382784764 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Mark McKenna
Mark McKenna

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.