Aksjer

BGF Global Dynamic Equity Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CNH, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 22.feb.2019 USD 647,59
Antall beholdninger per 31.jan.2019 567
Basisvaluta USD
Fondsstart 28.feb.2006
Startdato 15.jul.2015
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks 60% S&P 500 / 40% FTSE World Ex-US Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,85%
ISIN LU1254117549
Bloomberg-børskode BGDYA2C
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BYM6Q94
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Trade Date + 3 Calendar days
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering RMB 5 000,00
Minimum påfølgende investering RMB 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
ALPHABET INC CLASS C 2,47
JOHNSON & JOHNSON 1,87
APPLE INC 1,82
COMCAST CORP CLASS A 1,81
EXXON MOBIL CORP 1,63
Navn Vekt (%)
ANTHEM INC 1,62
AMAZON COM INC 1,50
WILLIAMS INC 1,49
MICROSOFT CORP 1,48
NESTLE SA 1,46
per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 0,45
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 0,41
Navn Vekt (%)
CHINA MILK PRODUCTS GROUP LTD VR 01/05/2012 0,00
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 Hedged CNH Ingen 123,04 0,26 0,21 129,87 108,76 - LU1254117549 - -
Class A2 USD Ingen 19,83 0,04 0,20 20,97 17,50 - LU0238689110 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 13,64 0,03 0,22 14,74 12,08 - LU0326425609 - -
Class D4 EUR Årlig 15,83 0,05 0,32 16,42 13,84 - LU0938162772 - -
Class A2 EUR Ingen 17,49 0,05 0,29 18,12 15,32 - LU0238689623 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 13,00 0,03 0,23 14,16 11,53 - LU0238690555 - -
Class D2 USD Ingen 21,49 0,04 0,19 22,64 18,95 - LU0368268198 - -
Class D2 EUR Ingen 18,96 0,05 0,26 19,57 16,58 - LU0827880856 - -
Class A4 EUR Årlig 17,47 0,05 0,29 18,09 15,29 - LU0408221603 - -
Class X2 USD Ingen 24,40 0,06 0,25 25,57 21,48 - LU0331284876 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.