Aksjer

BSF European Opportunities Extension Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

20,65 4,08 5,58 10,49 38,12
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

17,49 2,34 5,53 -5,98 30,65
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
44,21 24,49 17,87 - 15,47
Referanse (%)

per 30.nov.2021

22,38 12,21 9,66 - 6,07
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
39,74 1,25 3,33 44,21 92,93 127,51 - 153,66
Referanse (%)

per 30.nov.2021

18,92 -2,62 -1,49 22,38 41,27 58,58 - 46,42

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 08.des.2021 EUR 761,75
12 m følgende avkastning per 30.nov.2021 0,56
Antall beholdninger per 30.nov.2021 139
Basisvaluta Euro
Fondsstart 31.aug.2007
Startdato 10.jun.2015
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Europe Flex-Cap Equity
Referanseindeks S&P Europe BMI Index
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,36%
ISIN LU1244156755
Bloomberg-børskode BSEOD3E
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 20,00%
SEDOL BYZRX15
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og beslutningsfasene i investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant tredjepartskunnskap, så vel som interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

5 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BSF European Opportunities Extension Fund Class D3G, per 30.nov.2021 vurdert mot 439 Europe Flex-Cap Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 30.nov.2021
Navn Vekt (%)
NOVO NORDISK A/S 5,97
DSV A/S 5,60
LONZA GROUP AG 5,49
ROYAL UNIBREW A/S 5,46
SIKA AG 4,05
Navn Vekt (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,39
TELEPERFORMANCE 3,24
IMCD NV 3,04
STRAUMANN HOLDING AG 3,02
RELX PLC 2,92
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D3G EUR Månedlig 235,14 0,98 0,42 243,63 160,90 - LU1244156755 - -
Class X2 EUR Ingen 436,95 2,52 0,58 454,63 281,90 - LU1083780855 - -
Class I2 EUR Ingen 355,21 1,48 0,42 367,92 241,12 - LU1055043068 - -
Class A4 GBP Årlig 546,41 6,31 1,17 556,02 385,53 - LU0313923905 - -
Class D4 GBP Årlig 563,33 6,52 1,17 573,08 396,15 - LU0827973438 - -
Class A2 EUR Ingen 643,76 2,66 0,41 667,02 439,36 - LU0313923228 - -
Class D2 EUR Ingen 668,02 2,77 0,42 692,01 454,37 - LU0418791066 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.