Aksjer

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 6 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) -2,4 3,3 -1,9 -0,7 -4,0 8,2
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 0,7 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
6,37 0,64 0,50 - 0,70
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 0,29 0,96 1,37 - 1,15
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
0,86 -1,54 -0,15 2,82 6,37 1,94 2,52 - 4,97
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 0,22 0,08 0,17 0,23 0,29 2,91 7,02 - 8,31
  Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Fra
31.12.2019
Til
31.12.2020
Fra
31.12.2020
Til
31.12.2021
Totalavkastning (%)

per 31.des.2021

3,31 -1,88 -0,67 -3,96 8,18
Referanseindeks for sammenligning 1 (%)

per 31.des.2021

1,11 2,08 2,60 1,08 0,18

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CHF, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 24.jun.2022 USD 772 833 743
Startdato 03.jun.2015
Fondsstart 17.feb.2012
Seriens valuta CHF
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
Referanseindeks for sammenligning 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 1,49%
Kostnadsprosent 1,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 20,00%
Minste startinvestering CHF 100 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Equity Market Neutral Other
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BSADD2C
ISIN LU1238068594
SEDOL BY7S1L2

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.mai.2022 3 842
Standardavvik 3 år per 31.mai.2022 5,15%
3 års beta per 31.mai.2022 -0,57
Kurs/overskuddsgrad per 31.mai.2022 7,93
P/B-forhold per 31.mai.2022 1,09

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI Ratings er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.mai.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.mai.2022 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 31.mai.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 31.mai.2022 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.mai.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 31.mai.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 31.mai.2022 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 31.mai.2022 82,31%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.mai.2022 17,74%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,01%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn under undersøkelses- og beslutningsfasene av investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant, intern ESG-forskning, som sammen med flere andre undersøkelsesresultater danner grunnlag for den aktive porteføljevektingen i forhold til en referanseindeks (eller vekting implementert for å oppnå et absolutt avkastningsutfall, hvis aktuelt). Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.mai.2022
Navn Vekt (%)
BLACK HILLS CORPORATION 2,49
DTE ENERGY COMPANY 2,19
METLIFE INC 2,06
CMS ENERGY CORPORATION 1,84
BROWN-FORMAN CORPORATION 1,71
Navn Vekt (%)
TRUIST FINANCIAL CORP 1,60
ILLINOIS TOOL WORKS INC 1,51
AMEREN CORPORATION 1,51
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,49
OGE ENERGY CORPORATION 1,46
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 31.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 31.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class D2 Hedged CHF Ingen 103,65 -1,07 -1,02 24.jun.2022 107,27 98,07 LU1238068594 -
Class A2 EUR - 110,78 -1,07 -0,96 24.jun.2022 115,82 92,46 LU1991022069 -
Class A2 USD Ingen 138,70 -1,45 -1,03 24.jun.2022 142,90 130,41 LU0725887540 -
Class D2 USD Ingen 119,68 -1,24 -1,03 24.jun.2022 123,24 112,39 LU1238068321 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 123,37 -1,33 -1,07 24.jun.2022 127,90 117,01 LU0725892466 -
Class A2 Hedged SEK Ingen 126,24 -1,35 -1,06 24.jun.2022 130,56 119,35 LU0765562458 -
Class I2 USD Ingen 114,02 -1,19 -1,03 24.jun.2022 117,37 106,95 LU1653088168 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 128,56 -1,38 -1,06 24.jun.2022 132,78 121,34 LU0725892383 -
Class I2 Hedged SEK - 98,39 -1,05 -1,06 24.jun.2022 101,51 92,28 LU1873114208 -
Class I2 Hedged JPY - 10 198,25 -109,13 -1,06 24.jun.2022 10 514,61 9 596,23 LU1791183780 -
Class A2 AUD Ingen 201,78 -1,91 -0,94 24.jun.2022 210,01 173,17 LU0840974975 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 115,42 -1,22 -1,05 24.jun.2022 118,83 108,23 LU1246651910 -
Class A2 GBP Ingen 179,04 -2,15 -1,19 24.jun.2022 185,72 148,66 LU0784324112 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 105,33 -1,13 -1,06 24.jun.2022 108,67 99,33 LU1323999489 -
Class X2 USD Ingen 173,31 -1,79 -1,02 24.jun.2022 178,86 160,09 LU0849781678 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.