Aksjer

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.03.2016
Til
31.03.2017
Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2021

4,62 -0,12 -3,64 -1,73 -2,02
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-4,49 -2,69 -0,72 - -0,22
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
2,58 0,80 3,91 -4,49 -7,84 -3,56 - -1,32

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CHF, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.jun.2021 USD 666,24
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger 3 778
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 17.feb.2012
Startdato 03.jun.2015
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Equity Market Neutral Other
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,53%
ISIN LU1238068594
Bloomberg-børskode BSADD2C
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 20,00%
SEDOL BY7S1L2
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering CHF 100 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn under undersøkelses- og beslutningsfasene av investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant, intern ESG-forskning, som sammen med flere andre undersøkelsesresultater danner grunnlag for den aktive porteføljevektingen i forhold til en referanseindeks (eller vekting implementert for å oppnå et absolutt avkastningsutfall, hvis aktuelt). Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 28.mai.2021
Navn Vekt (%)
STIFEL FINANCIAL CORP 1,71
SILICON LABORATORIES INC. 1,53
METLIFE INC 1,53
EMCOR GROUP INC 1,53
PEPSICO INC 1,51
Navn Vekt (%)
ADOBE INC 1,50
MAXIMUS INC 1,28
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC 1,27
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC 1,22
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMP 1,22
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Long Short Nett
Beklager, aktivaklasser er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Allokeringene kan endres.
per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Long Short Nett
Beklager, løpetid er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, valutadata er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, klassifiseringer er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Long Short Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 Hedged CHF Ingen 97,52 0,01 0,01 104,37 94,39 - LU1238068594 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 107,61 0,01 0,01 114,09 103,93 - LU1246651910 - -
Class A2 USD Ingen 129,70 0,02 0,02 137,89 125,36 - LU0725887540 - -
Class D2 USD Ingen 111,77 0,02 0,02 118,27 107,88 - LU1238068321 - -
Class A2 GBP Ingen 148,64 1,10 0,75 176,65 141,28 - LU0784324112 - -
Class X2 USD Ingen 159,14 0,03 0,02 166,36 153,06 - LU0849781678 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 116,38 0,01 0,01 124,76 112,74 - LU0725892466 - -
Class A2 EUR - 92,45 0,50 0,54 103,36 86,91 - LU1991022069 - -
Class I2 USD Ingen 106,34 0,01 0,01 112,16 102,57 - LU1653088168 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 120,66 0,01 0,01 128,79 116,74 - LU0725892383 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 98,77 0,01 0,01 105,14 95,48 - LU1323999489 - -
Class I2 Hedged JPY - 9 541,88 1,23 0,01 10 112,01 9 210,48 - LU1791183780 - -
Class A2 AUD Ingen 174,22 1,52 0,88 201,12 159,19 - LU0840974975 - -
Class I2 Hedged SEK - 91,74 0,01 0,01 97,28 88,60 - LU1873114208 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 118,69 0,01 0,01 126,79 114,87 - LU0765562458 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.