Renter

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

4,51 -0,27 4,76 3,98 3,81
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
3,77 4,26 3,29 - 2,70
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
0,60 -0,16 -0,25 3,77 13,32 17,59 - 18,76

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CAD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 30.nov.2021 USD 10 591,97
12 m følgende avkastning per 31.okt.2021 2,10
Antall beholdninger per 29.okt.2021 3 203
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 31.jan.2007
Startdato 20.mai.2015
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Other Bond
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,56%
ISIN LU1234671672
Bloomberg-børskode BGFII3C
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BXRTC82
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering CAD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering CAD 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Vektet gjsn. avkastning til forfall per 29.okt.2021 2,05%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI-rating er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.okt.2021 0,64%
MSCI - Kjernevåpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.okt.2021 0,03%
MSCI - Oljesand per 29.okt.2021 0,01%
MSCI - Tobakk per 29.okt.2021 0,29%

Dekning av selskapers engasjement per 29.okt.2021 20,38%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.okt.2021 79,38%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,19% og oljesand 0,48%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-fasene av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes internt, via samarbeid med BlackRocks investeringsforvaltningsteam ved å involvere utstedere basert på viktige ESG-kriterier, eller via tredjepartsleverandører av data. Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige risikoevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.okt.2021
Navn Vekt (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 20,33
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3,23
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 2,95
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,05
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025 0,64
Navn Vekt (%)
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030 0,59
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 07/30/2066 0,52
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027 0,52
TREASURY NOTE 0.625 05/15/2030 0,46
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.1 09/20/2117 0,42
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I3 Hedged CAD Månedlig 9,89 -0,03 -0,30 10,11 9,89 - LU1234671672 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 11,38 -0,03 -0,26 11,51 11,25 - LU1153584724 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 11,03 -0,03 -0,27 11,18 11,02 - LU0278456651 - -
Class A2 USD Ingen 15,60 -0,04 -0,26 15,80 15,52 - LU0278466700 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 17,49 -0,04 -0,23 17,70 17,37 - LU0827879684 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 9,36 -0,03 -0,32 9,67 9,35 - LU1340096590 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,29 -0,03 -0,29 10,46 10,28 - LU0278453476 - -
Class D4 Hedged CAD Årlig 10,04 -0,02 -0,20 10,35 10,03 - LU1270847186 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,86 -0,02 -0,29 7,05 6,85 - LU0280467159 - -
Class A5 Hedged SGD Kvartalsvis 14,87 -0,03 -0,20 15,18 14,86 - LU0280468637 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 22,25 -0,05 -0,22 22,54 22,15 - LU0278465488 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 11,89 -0,03 -0,25 12,05 11,88 - LU1270847004 - -
Class I5 Hedged JPY Kvartalsvis 970,00 -2,00 -0,21 992,00 969,00 - LU1791183194 - -
Class D4 EUR Årlig 12,27 -0,16 -1,29 12,52 11,58 - LU1085283973 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 10,98 -0,02 -0,18 11,21 10,97 - LU0737136415 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1 148,00 -3,00 -0,26 1 162,00 1 140,00 - LU1005243172 - -
Class D5 Hedged CHF Kvartalsvis 9,30 -0,03 -0,32 9,58 9,30 - LU1681056062 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 12,40 -0,03 -0,24 12,56 12,35 - LU1263143379 - -
Class I2 Hedged AUD - 11,04 -0,03 -0,27 11,18 10,95 - LU1786038098 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,98 -0,03 -0,25 12,13 11,90 - LU0278463947 - -
Class X3 Hedged EUR Månedlig 9,21 -0,04 -0,43 9,47 9,21 - LU1003077317 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 96,84 -0,62 -0,64 99,59 96,84 - LU1165523371 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 23,28 -0,05 -0,21 23,56 23,06 - LU0827879767 - -
Class I5 JPY Kvartalsvis 1 151,00 -16,00 -1,37 1 184,00 1 068,00 - LU1926936912 - -
Class S5 USD Kvartalsvis 10,52 -0,02 -0,19 10,74 10,51 - LU1992159068 - -
Class A1 USD Daglig 10,44 -0,03 -0,29 10,66 10,44 - LU1003076855 - -
Class X2 USD Ingen 12,78 -0,03 -0,23 12,92 12,58 - LU0278469985 - -
Class A2 EUR Ingen 13,71 -0,17 -1,22 13,99 12,74 - LU1005243255 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 4,79 -0,01 -0,21 4,94 4,78 - LU1294567364 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 10,44 -0,03 -0,29 10,66 10,44 - LU0280465617 - -
Class D2 EUR Ingen 14,33 -0,18 -1,24 14,62 13,25 - LU1005243503 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 9,36 -0,02 -0,21 9,66 9,35 - LU0973708182 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 90,61 -0,46 -0,51 94,03 90,61 - LU1051769021 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,58 -0,02 -0,19 10,73 10,57 - LU1992159902 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 12,12 -0,03 -0,25 12,27 12,02 - LU0999670564 - -
Class A3 EUR Månedlig 9,17 -0,12 -1,29 9,36 8,62 - LU1005243339 - -
Class I5 GBP Hedged GBP Kvartalsvis 10,16 -0,02 -0,20 10,38 10,15 - LU1877503935 - -
Class A1 EUR Daglig 9,18 -0,11 -1,18 9,36 8,62 - LU1005244220 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,12 -0,02 -0,18 11,28 11,11 - LU0972027022 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,65 -0,02 -0,19 10,79 10,63 - LU1992159654 - -
Class A3 USD Månedlig 10,43 -0,03 -0,29 10,65 10,43 - LU1003076939 - -
Class X3 USD Månedlig 10,44 -0,04 -0,38 10,67 10,44 - LU1003077234 - -
Class I2 USD Ingen 13,01 -0,03 -0,23 13,17 12,87 - LU0986736956 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,95 -0,03 -0,27 11,10 10,93 - LU1181257202 - -
Class A6 USD Månedlig 12,04 -0,06 -0,50 12,47 12,04 - LU1051767835 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 12,05 -0,03 -0,25 12,18 11,88 - LU0278465058 - -
Class D5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,88 -0,02 -0,29 7,07 6,87 - LU0827879841 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 16,71 -0,04 -0,24 16,93 16,68 - LU0480534915 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 089,00 -3,00 -0,27 1 104,00 1 088,00 - LU1005243099 - -
Class D2 USD Ingen 16,31 -0,04 -0,24 16,50 16,15 - LU0278469043 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,41 -0,03 -0,26 11,56 11,38 - LU0368231436 - -
Class S4 Hedged EUR Årlig 10,08 -0,03 -0,30 10,43 10,07 - LU1992161049 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 12,14 -0,03 -0,25 12,29 12,05 - LU0278456909 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 13,14 -0,03 -0,23 13,29 12,96 - LU1093512371 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,43 -0,02 -0,21 9,68 9,42 - LU1685502194 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,24 -0,03 -0,29 10,43 10,24 - LU1121327164 - -
Class X2 Hedged CAD Ingen 12,21 -0,02 -0,16 12,34 12,02 - LU1214678283 - -
Class X3 Hedged AUD Månedlig 10,73 -0,05 -0,46 10,99 10,73 - LU1003077820 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,12 -0,02 -0,22 9,36 9,11 - LU1129992308 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 10,22 -0,03 -0,29 10,43 10,22 - LU1083819141 - -
Class A4 USD Årlig 10,30 -0,03 -0,29 10,59 10,30 - LU1153584997 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 9,17 -0,04 -0,43 9,49 9,17 - LU1165522480 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 105,49 -0,26 -0,25 106,92 105,38 - LU1121320748 - -
Class S2 USD - 11,10 -0,03 -0,27 11,23 10,98 - LU1992160157 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 12,03 -0,02 -0,17 12,17 11,91 - LU1136394076 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,61 -0,03 -0,31 9,82 9,60 - LU1165522217 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.