Renter

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.sep.2020 EUR 9 408,21
Antall beholdninger per 31.aug.2020 567
Basisvaluta EUR
Fondsstart 04.jan.1999
Startdato 18.mar.2015
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Other Bond
Referanseindeks Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,54%
ISIN LU1202926330
Bloomberg-børskode BGED2UH
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BWBXRD3
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 100 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle, viktige bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, vil ESG-integrering ikke endre et fonds investeringsmål eller begrense investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering Fondets ESG-persentil sammenlignet med Lipper-sammenligningsgruppen. per 01.sep.2020 73,36
Fondets Lipper Global-klassifisering Fondets sammenligningsgruppe som definert av Lipper Global-klassifiseringen. per 01.sep.2020 Bond EUR Short Term
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 01.sep.2020, basert på eksisterende beholdninger i 29.feb.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Åpenhet om beregningene av selskapsengasjement er ikke en indikasjon på et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke en integrering av ESG-kriterier et fonds investeringsmålsetting eller begrenser investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det finnes ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende screening vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

Den ovenstående oversikten over virksomhetenes engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for utstedere innen fondet som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra utvinning av termisk kull eller utvinning av oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot utstedere innen fondet som genererer inntekter fra utvinning av termisk kull eller utvinning av oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,18%.

Selskapers engasjementsmålinger kalkuleres ved bruk av MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Euro Short Duration Bond Fund Class D2 Hedged, per 31.jul.2018 vurdert mot 1349 Other Bond fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gitt en sølvmedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 31.aug.2020
Navn Vekt (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/14/2023 3,75
SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/2023 3,28
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/08/2021 2,86
SPAIN (KINGDOM OF) 0.75 07/30/2021 2,03
KFW MTN RegS 0 06/30/2022 1,87
Navn Vekt (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/07/2022 1,59
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2023 1,50
ITALY (REPUBLIC OF) 2.1 09/15/2021 1,27
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0 07/17/2023 1,17
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1,13
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.aug.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.aug.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.aug.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.aug.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.aug.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.aug.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 Hedged USD Ingen 11,23 0,00 0,00 11,23 10,69 - LU1202926330 - -
Class A3 EUR Månedlig 12,19 0,01 0,08 12,21 11,69 - LU0172403825 - -
Class A4 EUR Årlig 14,86 0,00 0,00 14,89 14,26 - LU0448386994 - -
Class I2 EUR Ingen 16,53 0,00 0,00 16,53 15,83 - LU0468289250 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 16,37 0,00 0,00 16,37 15,68 - LU1523256227 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,65 0,00 0,00 10,71 10,24 - LU0521028638 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 12,57 0,00 0,00 12,57 11,98 - LU0456865749 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,95 0,00 0,00 10,98 10,51 - LU0827877985 - -
Class A1 EUR Daglig 12,17 0,00 0,00 12,19 11,68 - LU0118255248 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 11,06 0,00 0,00 11,06 10,52 - LU1499592035 - -
Class D3 Hedged GBP Månedlig 10,32 0,00 0,00 10,32 9,86 - LU0827891978 - -
Class X2 EUR Ingen 17,32 0,01 0,06 17,32 16,54 - LU0147388861 - -
Class I2 Hedged CHF - 10,01 0,00 0,00 10,01 9,60 - LU2092627384 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 11,18 0,00 0,00 11,18 10,69 - LU0448387455 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 11,32 0,00 0,00 11,32 10,81 - LU0555993434 - -
Class A4 Hedged USD Årlig 11,79 0,00 0,00 11,79 11,24 - LU0448387703 - -
Class D4 EUR Årlig 14,98 0,00 0,00 14,98 14,35 - LU0827878108 - -
Class D3 EUR Månedlig 12,29 0,01 0,08 12,29 11,77 - LU0827878017 - -
Class D4 Hedged USD Årlig 11,42 0,00 0,00 11,42 10,87 - LU0903533064 - -
Class A2 EUR Ingen 15,83 0,00 0,00 15,86 15,19 - LU0093503810 - -
Class D2 EUR Ingen 16,55 0,00 0,00 16,55 15,85 - LU0329592371 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Christopher Allen
Christopher Allen
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.