Renter

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 20.feb.2019 EUR 11 358,21
Antall beholdninger per 31.jan.2019 550
Basisvaluta EUR
Fondsstart 04.jan.1999
Startdato 18.mar.2015
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Other Bond
Referanseindeks BBG Barc Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,55%
ISIN LU1202926330
Bloomberg-børskode BGED2UH
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BWBXRD3
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 100 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Euro Short Duration Bond Fund Class D2 Hedged, per 31.jul.2018 vurdert mot 1349 Other Bond fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gitt en sølvmedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 1.65 04/23/2020 4,26
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 10/08/2021 2,95
KFW 0 06/30/2021 2,71
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0.1 01/19/2021 2,65
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 05/25/2022 2,16
Navn Vekt (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 0.05 01/31/2021 2,08
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 04/17/2020 2,05
SPAIN (KINGDOM OF) 1.15 07/30/2020 1,66
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 0 10/18/2022 1,48
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2 01/04/2022 1,31
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 Hedged USD Ingen 10,75 0,00 0,00 10,75 10,54 - LU1202926330 - -
Class I2 EUR Ingen 16,36 0,00 0,00 16,51 16,30 - LU0468289250 - -
Class D4 EUR Årlig 14,87 0,00 0,00 15,05 14,81 - LU0827878108 - -
Class D2 EUR Ingen 16,41 0,00 0,00 16,56 16,34 - LU0329592371 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 12,09 0,00 0,00 12,09 11,90 - LU0456865749 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 10,56 0,00 0,00 10,56 10,35 - LU1499592035 - -
Class A2 EUR Ingen 15,78 0,00 0,00 15,98 15,72 - LU0093503810 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 16,23 0,00 0,00 16,42 16,16 - LU1523256227 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 11,00 0,00 0,00 11,04 10,94 - LU0448387455 - -
Class D3 EUR Månedlig 12,19 0,00 0,00 12,33 12,14 - LU0827878017 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,69 0,00 0,00 10,87 10,65 - LU0521028638 - -
Class D4 Hedged USD Årlig 10,95 0,01 0,09 10,95 10,76 - LU0903533064 - -
Class A4 EUR Årlig 14,81 0,00 0,00 15,00 14,76 - LU0448386994 - -
Class D3 Hedged GBP Månedlig 10,11 0,00 0,00 10,14 10,05 - LU0827891978 - -
Class A3 EUR Månedlig 12,15 0,00 0,00 12,30 12,10 - LU0172403825 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 11,10 0,00 0,00 11,13 11,03 - LU0555993434 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,93 0,00 0,00 11,08 10,89 - LU0827877985 - -
Class A4 Hedged USD Årlig 11,35 0,00 0,00 11,35 11,17 - LU0448387703 - -
Class A1 EUR Daglig 12,13 0,00 0,00 12,28 12,08 - LU0118255248 - -
Class X2 EUR Ingen 17,03 0,00 0,00 17,12 16,95 - LU0147388861 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Christopher Allen
Christopher Allen

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.