Renter

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

1,68 -1,57 -0,72 2,84 2,56
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-1,56 0,98 0,34 - 0,42
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-2,12 -0,81 -2,22 -1,56 2,98 1,72 - 2,99

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i SEK, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 08.des.2021 EUR 156,22
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 30.nov.2021 753
Basisvaluta Euro
Fondsstart 25.mai.2012
Startdato 29.okt.2014
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Other Bond
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,65%
ISIN LU1129992647
Bloomberg-børskode BSGAI2S
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BRYFYV8
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering SEK 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering SEK 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Vektet gjsn. avkastning til forfall per 30.nov.2021 1,83%

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-fasene av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes internt, via samarbeid med BlackRocks investeringsforvaltningsteam ved å involvere utstedere basert på viktige ESG-kriterier, eller via tredjepartsleverandører av data. Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige risikoevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 30.nov.2021
Navn Vekt (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 12,65
ISH EUR CORP BND 1-5 ETF EUR DIST 2,66
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2,41
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST 1,29
ISH CORE EURO CORP BND ETF EUR DIS 1,14
Navn Vekt (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 0,92
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.1 09/20/2117 0,83
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0 02/12/2026 0,73
HFHL_20-2 B RegS 0,70
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 0,68
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I2 Hedged SEK Ingen 1 032,42 0,50 0,05 1 065,38 1 029,41 - LU1129992647 - -
Class I2 Hedged GBP - 104,13 0,05 0,05 107,28 103,84 - LU1834329234 - -
Class I2 EUR Ingen 103,43 0,05 0,05 106,90 103,14 - LU1129992563 - -
Class D4 Hedged GBP - 96,93 0,04 0,04 100,23 96,66 - LU2331123641 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 999,56 0,46 0,05 1 035,60 996,79 - LU0884611699 - -
Class X2 EUR Ingen 114,71 0,05 0,04 118,26 114,38 - LU0783530743 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 111,46 0,05 0,04 115,19 111,16 - LU0972010309 - -
Class D2 EUR Ingen 106,76 0,05 0,05 110,48 106,46 - LU0802639707 - -
Class A2 EUR Ingen 101,92 0,04 0,04 105,86 101,67 - LU0783530669 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 99,10 0,05 0,05 103,21 98,78 - LU1311313644 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Simon Blundell
Simon Blundell
Joseph Di Censo
Joseph Di Censo
Rekesh Varsani
Rekesh Varsani

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.