Aksjer

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 7 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) -1,4 -5,8 11,0 0,4 -1,2 -0,6 2,7
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 0,1 0,3 0,9 1,9 2,3 0,7 0,0
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-5,29 -1,86 0,93 - 0,74
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 0,14 0,69 1,12 - 0,78
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-2,07 -0,81 -1,06 -1,84 -5,29 -5,48 4,75 - 6,08
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 0,12 0,07 0,11 0,13 0,14 2,10 5,74 - 6,39
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

6,08 2,04 -3,98 8,13 -3,83
Referanseindeks for sammenligning 1 (%)

per 31.mar.2022

1,11 2,12 2,25 0,12 0,06

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 28.jun.2022 USD 50 006 964
Startdato 02.jun.2014
Fondsstart 02.jun.2014
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
Referanseindeks for sammenligning 1 ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 2,27%
Kostnadsprosent 1,80%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Equity Market Neutral USD
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BSGLSA2
ISIN LU1069250113
SEDOL BMPGZQ7

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.mai.2022 5 400
Standardavvik 3 år per 31.mai.2022 5,26%
3 års beta per 31.mai.2022 -7,32
Kurs/overskuddsgrad per 31.mai.2022 1,51
P/B-forhold per 31.mai.2022 -2,19

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI Ratings er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn under undersøkelses- og beslutningsfasene av investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant, intern ESG-forskning, som sammen med flere andre undersøkelsesresultater danner grunnlag for den aktive porteføljevektingen i forhold til en referanseindeks (eller vekting implementert for å oppnå et absolutt avkastningsutfall, hvis aktuelt). Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 31.mai.2022
Navn Vekt (%)
JAPAN TOBACCO INC 0,65
TRAVEL + LEISURE CO 0,64
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 0,61
OVINTIV INC 0,61
FOX CORP 0,59
Navn Vekt (%)
MITSUBISHI CORPORATION 0,57
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 0,56
VINCI SA 0,55
UDR INC 0,53
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0,53
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 31.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 30.jun.2016

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class A2 USD Ingen 105,94 0,13 0,12 28.jun.2022 111,39 105,51 LU1069250113 -
Class A2 Hedged SEK Ingen 915,88 1,18 0,13 28.jun.2022 971,23 912,57 LU1122056838 -
Class X2 USD Ingen 125,30 0,17 0,14 28.jun.2022 129,02 124,65 LU1069250386 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 102,77 0,14 0,14 28.jun.2022 107,56 102,32 LU1103452089 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 98,52 0,13 0,13 28.jun.2022 104,14 98,17 LU1069250972 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 92,44 0,11 0,12 28.jun.2022 98,73 92,10 LU1139081738 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 90,54 0,11 0,12 28.jun.2022 96,28 90,25 LU1162516717 -
Class D2 USD Ingen 106,28 0,14 0,13 28.jun.2022 111,08 105,81 LU1153525040 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.