Aksjer

BGF World Healthscience Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i SGD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 19.feb.2019 USD 4 053,77
Antall beholdninger per 31.jan.2019 105
Basisvaluta USD
Fondsstart 06.apr.2001
Startdato 30.apr.2014
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks MSCI WRLD HealthCare ND
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,82%
ISIN LU1057294990
Bloomberg-børskode BGWHA2S
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BLT1S73
Bloomberg-referanse, børskode NDWUHC
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering SGD 5 000,00
Minimum påfølgende investering SGD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,38
PFIZER INC 5,11
ABBOTT LABORATORIES 5,08
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4,41
ROCHE HOLDING PAR AG 3,89
Navn Vekt (%)
NOVARTIS AG 3,50
MERCK & CO INC 3,31
ASTRAZENECA PLC 3,28
SANOFI SA 3,02
MEDTRONIC PLC 2,73
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 Hedged SGD Ingen 15,59 -0,01 -0,06 16,11 13,47 - LU1057294990 - -
Class A2 EUR Ingen 39,58 -0,02 -0,05 39,88 31,16 - LU0171307068 - -
Class A2 USD Ingen 44,81 -0,03 -0,07 46,06 38,32 - LU0122379950 - -
Class X2 USD Ingen 52,78 -0,03 -0,06 53,89 44,44 - LU0462856898 - -
Class D2 EUR Ingen 43,12 -0,02 -0,05 43,38 33,72 - LU0827889485 - -
Class D4 USD Årlig 11,17 -0,01 -0,09 11,45 9,52 - LU1728553774 - -
Class D2 USD Ingen 48,81 -0,03 -0,06 50,03 41,46 - LU0329593007 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 126,21 -0,07 -0,06 129,46 107,28 - LU1254117382 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 15,63 -0,01 -0,06 16,15 13,47 - LU1023059063 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,76 -0,01 -0,09 11,22 9,65 - LU1822774284 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 155,06 -0,10 -0,06 160,06 133,83 - LU1061106388 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Erin Xie
Erin Xie

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.