Aksjer

BGF US Small & MidCap Opportunities Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i AUD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 22.feb.2019 USD 198,38
Antall beholdninger per 31.jan.2019 110
Basisvaluta USD
Fondsstart 13.mai.1987
Startdato 26.feb.2014
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks S&P United States MidSmallCap Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,82%
ISIN LU1023058412
Bloomberg-børskode BGSMA2A
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BJMZF55
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering AUD 5 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF US Small & MidCap Opportunities Fund Class A2 Hedged, per 31.jul.2018 vurdert mot 228 Other Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
FIRSTENERGY CORP 2,68
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 2,53
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC 2,35
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2,31
REGIONS FINANCIAL CORP 2,13
Navn Vekt (%)
WILLIAMS INC 1,94
HESS CORP 1,80
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 1,80
KEYCORP 1,79
AVNET INC 1,77
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 Hedged AUD Ingen 13,33 -0,04 -0,30 14,33 11,39 - LU1023058412 - -
Class I2 EUR Ingen 10,89 -0,03 -0,27 11,29 9,21 - LU1715605785 - -
Class D2 EUR Ingen 214,33 -0,55 -0,26 222,40 181,39 - LU0827887786 - -
Class D2 USD Ingen 242,94 -0,79 -0,32 259,38 207,30 - LU0341384864 - -
Class A2 EUR Ingen 197,15 -0,50 -0,25 205,36 167,04 - LU0171298648 - -
Class A2 USD Ingen 223,46 -0,74 -0,33 239,35 190,90 - LU0006061336 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.