Multi Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  Fra
31.03.2015
Til
31.03.2016
Fra
31.03.2016
Til
31.03.2017
Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 31.mar.2020

-3,67 7,95 3,23 2,00 -6,61

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CAD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 02.jul.2020 USD 6 293,89
Antall beholdninger per 29.mai.2020 4 123
Basisvaluta USD
Fondsstart 28.jun.2012
Startdato 08.jan.2014
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar Other Allocation
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,78%
ISIN LU1003077580
Bloomberg-børskode BGMAA8C
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BH7T3Z4
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering CAD 5 000,00
Minimum påfølgende investering CAD 10 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI-rating er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Åpenhet om beregningene av selskapsengasjement er ikke en indikasjon på et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke en integrering av ESG-kriterier et fonds investeringsmålsetting eller begrenser investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det finnes ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende screening vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.


Selskapers engasjementsmålinger kalkuleres ved bruk av MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gitt en sølvmedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 29.mai.2020
Navn Vekt (%)
ISH US MBS ETF USD DIST 4,42
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,94
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,96
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,56
GOOGL ROYAL BANK OF CANADA 10.797/21/2020 0,36
Navn Vekt (%)
MMM CITIGROUP INC 14.097/21/2020 0,36
MRK CITIGROUP INC 13.177/21/2020 0,35
MSFT ROYAL BANK OF CANADA 14.47/15/2020 0,35
SBUX ROYAL BANK OF CANADA 18.577/21/2020 0,35
CIFC_13-4A A1RR 144A 0,35
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.mai.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.mai.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 29.mai.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 8,28 - - 8,95 7,18 - LU1003077580 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 8,76 - - 9,51 7,59 - LU0871640123 - -
Class A6 Hedged EUR Monthly Stable 7,62 - - 8,30 6,63 - LU1133085917 - -
Class I2 USD Ingen 11,99 - - 12,51 10,14 - LU1523255922 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 91,43 - - 98,02 78,93 - LU1257007564 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,11 - - 11,73 9,47 - LU1373034187 - -
Class A6 USD Monthly Stable 8,96 - - 9,61 7,75 - LU0784384876 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,52 - - 11,15 8,98 - LU0784383399 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 11,07 - - 11,70 9,43 - LU1062843344 - -
Class X2 USD Ingen 16,01 - - 16,66 13,52 - LU0784385766 - -
Class A3G EUR Månedlig 8,48 - - 9,49 7,65 - LU1238068834 - -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 8,22 - - 8,95 7,10 - LU0784384363 - -
Class A4G Hedged CHF Årlig 8,88 - - 9,69 7,59 - LU1373034260 - -
Class A2 USD Ingen 13,92 - - 14,59 11,82 - LU0784385840 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,73 - - 11,36 9,16 - LU0784383472 - -
Class D4G Hedged EUR Årlig 8,80 - - 9,49 7,49 - LU0944772804 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 86,40 - - 92,69 74,66 - LU0784385170 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 8,41 - - 9,11 7,29 - LU0949170343 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,10 - - 10,67 8,60 - LU1523256144 - -
Class D4G Hedged CHF Årlig 9,21 - - 9,96 7,84 - LU1373034344 - -
Class A4G USD Årlig 9,70 - - 10,25 8,23 - LU1301847155 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 9,51 - - 10,25 8,18 - LU0784383803 - -
Class I5G Hedged EUR Kvartalsvis 8,26 - - 8,97 7,13 - LU1129992480 - -
Class D2 USD Ingen 14,37 - - 15,00 12,16 - LU0784385337 - -
Class A4G Hedged EUR Årlig 8,03 - - 8,74 6,86 - LU0784383712 - -
Class D6 USD Monthly Stable 9,52 - - 10,18 8,22 - LU1003077408 - -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,47 - - 10,21 8,17 - LU1270847269 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 8,34 - - 9,03 7,23 - LU0949170426 - -
Class A2 EUR Ingen 12,35 - - 13,52 10,94 - LU1162516477 - -
Class X5G GBP Hedged GBP - 9,46 - - 10,27 8,15 - LU1877504073 - -
Class A8 Hedged GBP Monthly Stable with IRD 8,25 - - 8,91 7,14 - LU1003077663 - -
Class A5G Hedged AUD Kvartalsvis 9,07 - - 9,92 7,84 - LU0949170269 - -
Class D6 Hedged GBP Månedlig 8,98 - - 9,73 7,80 - LU1791173633 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.