Råvare

SPLT

iShares Physical Platinum ETC

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet
  Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Fra
31.12.2019
Til
31.12.2020
Fra
31.12.2020
Til
31.12.2021
Totalavkastning (%)

per 31.des.2021

1,80 -14,69 21,80 10,36 -10,69
Referanseindeks (%)

per 31.des.2021

2,21 -14,35 22,29 10,71 -10,51
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-10,69 6,28 0,84 -3,91 -6,04
Referanse (%)

per 31.des.2021

-10,51 6,61 1,18 -3,36 -5,69
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-10,69 1,89 -0,15 -9,25 -10,69 20,05 4,25 -32,89 -48,75
Referanse (%)

per 31.des.2021

-10,51 1,91 -0,10 -9,16 -10,51 21,16 6,06 -28,95 -46,64
  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 1,80 -14,69 21,80 10,36 -10,69
Referanseindeks (%) 2,21 -14,35 22,29 10,71 -10,51

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 17.jan.2022 USD 155 262 902
Fondsstart 08.apr.2011
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Råvare
Referanseindeks London Platinum PM Fix
Tonn i forvaltningsinstitusjonen per 18.jan.2022 4,95
Unser i forvaltningsinstitusjonen per 18.jan.2022 159 243,13
Daglig metallrett per verdipapir per 18.jan.2022 0,014407689
Utestående aksjer per 17.jan.2022 11 052 649
Samlet kostnadsprosent 0,20%
Bruk av inntekt Uten inntekt
Avkastning av verdipapirutlån -
Domisil (hjemsted) Irland
Produktstruktur Fysisk metall
Rebalanseringfrekvens Ingen
Metode Physical Replication
UCITS Nei
UCITS-kvalifisert Ja
Utstedende selskap iShares Physical Metals plc
Formidler BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrator State Street Bank and Trust Company
Depotmottaker JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Regnskapsårets slutt 30 april
Bloomberg Ticker SPLT LN
ISIN IE00B4LHWP62

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Referanseindeksnivå per 17.jan.2022 USD 975,00
Benchmark Ticker PLTMLNPM
3 års beta per 31.des.2021 1,00
Standardavvik 3 år per 31.des.2021 23,82%

Klassifiseringer

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Belgia

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østerrike

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange SPLT GBP 11.apr.2011 B4LV388 SPLT LN SPLTI.L INAVPLTG SPLTGINAV.DE IE00B4LHWP62 A1KWPS 12881555 - -
London Stock Exchange IPLT USD 11.apr.2011 B4LHWP6 IPLT LN IPLTI.L INAVPLTU SPDMUINAV.DE IE00B4LHWP62 - - - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.