Aksjer

iShares Japan Equity Index Fund (LU)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.feb.2019 USD 168,30
Antall beholdninger per 31.jan.2019 323
Basisvaluta USD
Fondsstart 23.okt.2012
Startdato 14.aug.2013
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Japan Large-Cap Equity
Referanseindeks MSCI JAPAN Net ( custom 4pm LUX )
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,25%
ISIN LU0960941911
Bloomberg-børskode BGIJN7U
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BCZQ5Z6
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 50 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Japan Equity Index Fund (LU) Class N7, per 31.jan.2019 vurdert mot 865 Japan Large-Cap Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
TOYOTA MOTOR CORP 4,26
SOFTBANK GROUP CORP 1,97
SONY CORP 1,94
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1,92
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD 1,82
Navn Vekt (%)
KEYENCE CORP 1,51
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 1,50
HONDA MOTOR LTD 1,48
KDDI CORP 1,35
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1,21
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class N7 USD Halvårlig 228,93 0,99 0,43 228,93 177,27 - LU0960941911 - -
Class A2 USD Ingen 158,02 2,16 1,39 179,34 146,12 - LU0836512888 - -
Class D2 EUR - 94,77 -0,37 -0,39 103,71 91,57 - LU1811364642 - -
Class X2 EUR Ingen 154,85 -0,75 -0,48 155,92 133,23 - LU0938202743 - -
Class F2 USD Ingen 190,26 0,82 0,43 190,26 145,36 - LU0836515634 - -
Class D2 USD - 89,91 -0,56 -0,62 102,03 84,25 - LU1811364568 - -
Class N7 EUR Halvårlig 184,62 -0,90 -0,49 185,90 160,13 - LU0852473288 - -
Class N2 USD Ingen 190,56 0,82 0,43 190,56 145,55 - LU0836514231 - -
Class X2 USD Ingen 192,04 0,83 0,43 192,04 146,46 - LU0826446873 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.