Råvare

SPDM

iShares Physical Palladium ETC

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Indeksen er ikke en referanseindeks i henhold til EU-forordningen 2016/1011 (referanseverdiforordningen).

 

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 9,5 1,3 13,6 -32,8 23,1 55,6 19,1 51,4 23,0 -18,8
Referanseindeks (%) 11,0 2,4 13,3 -32,6 23,6 56,2 19,6 52,0 23,4 -18,6
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

21,07 42,73 65,30 13,48 -14,11
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2022

21,55 43,30 65,97 13,78 -13,94
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-22,60 18,84 22,51 12,62 9,69
Referanse (%) -22,44 19,17 22,92 13,03 10,09
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
19,84 2,33 -5,49 17,12 -22,60 67,82 175,97 228,27 178,13
Referanse (%) 19,92 2,35 -5,44 17,24 -22,44 69,25 180,58 240,50 189,72

Tidligere resultat er ikke en indikasjon på fremtidig resultat og bør ikke være den eneste faktor når man velger et produkt. Verdien av investeringer kan falle så vel som stige, og det kan hende investoren ikke får tilbake det investerte beløpet.

Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.
 
Kilde: BlackRock. Resultatdata oppgis på basis av netto aktivaverdi, i basisvalutaen (slik det fremgår av Nøkkeldata), med netto inntekt reinvestert, etter at gebyrer er trukket fra. Kurtasje eller transaksjonskostnader kommer i tillegg.Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 25.mai.2022 USD 26 393 629
Fondsstart 08.apr.2011
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Råvare
Referanseindeks London Palladium PM Fix
Tonn i forvaltningsinstitusjonen per 26.mai.2022 0,41
Unser i forvaltningsinstitusjonen per 26.mai.2022 13 243,09
Daglig metallrett per verdipapir per 26.mai.2022 0,028795155
Utestående aksjer per 25.mai.2022 459 907
Samlet kostnadsprosent 0,20%
Bruk av inntekt Uten inntekt
Avkastning av verdipapirutlån -
Domisil (hjemsted) Irland
Produktstruktur Fysisk metall
Rebalanseringfrekvens Ingen
Metode Physical Replication
UCITS Nei
UCITS-kvalifisert Ja
Utstedende selskap iShares Physical Metals plc
Arrangør BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrator State Street Bank and Trust Company
Depotmottaker JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Regnskapsårets slutt 30 april
Bloomberg Ticker SPDM LN
ISIN IE00B4556L06

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Referanseindeksnivå per 25.mai.2022 USD 1 993,00
Benchmark Ticker PLDMLNPM
3 års beta per 30.apr.2022 1,00
Standardavvik 3 år per 30.apr.2022 34,81%

Klassifiseringer

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Belgia

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østerrike

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange SPDM GBP 11.apr.2011 B4JV4D2 SPDM LN SPDM.L INAVPLDG SPDMGINAV.DE IE00B4556L06 A1KWPT 12881557 - -
London Stock Exchange IPDM USD 11.apr.2011 B4556L0 IPDM LN IPDM.L INAVPLDU SPDMUINAV.DE IE00B4556L06 - - - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.