Renter

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 22.feb.2019 USD 3 147,30
Antall beholdninger per 31.jan.2019 263
Basisvaluta USD
Fondsstart 12.jun.2013
Startdato 26.jun.2013
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Bond
Referanseindeks LIBOR 3 Month Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,13%
ISIN LU0946833604
Bloomberg-børskode BREXUX2
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BBPLWR5
Bloomberg-referanse, børskode 1
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund Class X2, per 31.jan.2019 vurdert mot 881 Global Emerging Markets Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3,16
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/2048 3,07
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.75 10/22/2028 2,89
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 2,88
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 5.25 01/16/2050 2,75
Navn Vekt (%)
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 10/27/2027 2,70
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 2,43
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 7.875 02/16/2032 2,33
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 2,31
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 2,30
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 USD Ingen 123,08 0,29 0,24 131,23 115,31 - LU0946833604 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 91,92 0,21 0,23 105,63 86,95 - LU1072457747 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 97,87 0,22 0,23 110,25 92,56 - LU1308276671 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 89,37 0,20 0,22 100,24 84,74 - LU1715606080 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 92,99 0,28 0,30 97,75 87,05 - LU1722863567 - -
Class D5 EUR - 97,89 0,29 0,30 102,69 10,00 - LU1800013283 - -
Class D2 USD Ingen 115,39 0,27 0,23 124,14 108,35 - LU0949128572 - -
Class X2 Hedged CAD - 92,93 0,21 0,23 100,00 87,25 - LU1728553345 - -
Class D5 Hedged EUR - 90,50 0,21 0,23 100,00 86,07 - LU1814255391 - -
Class I3 USD Månedlig 87,87 0,20 0,23 98,90 83,66 - LU1572169453 - -
Class I5 Hedged EUR - 86,37 0,20 0,23 100,00 82,11 - LU1781817264 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 92,17 0,21 0,23 105,97 87,03 - LU1093538335 - -
Class I4 Hedged EUR Årlig 93,23 0,21 0,23 108,29 88,19 - LU1418627409 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 93,61 0,21 0,22 103,84 88,55 - LU1648247721 - -
Class X5 EUR Kvartalsvis 93,22 0,28 0,30 98,04 87,16 - LU1648246756 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 107,90 0,24 0,22 119,90 102,12 - LU0949128226 - -
Class I2 USD Ingen 114,01 0,27 0,24 122,46 107,00 - LU1118028742 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 102,02 0,23 0,23 114,30 96,73 - LU1072451542 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 107,11 0,25 0,23 114,79 100,50 - LU1435395550 - -
Class D4 GBP Årlig 99,64 0,47 0,47 105,93 93,75 - LU0997362164 - -
Class A2 USD Ingen 110,19 0,26 0,24 119,43 103,64 - LU0940382277 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.