Aksjer

iShares Pacific Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.03.2016
Til
31.03.2017
Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2021

26,30 -5,60 14,49 -21,79 43,85
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2021

26,14 -5,70 14,55 -21,87 43,73
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
34,10 6,53 8,98 - 7,93
Referanse (%)

per 31.mai.2021

33,99 6,49 8,90 - 7,87
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
11,48 0,57 6,74 34,10 20,90 53,72 - 83,41
Referanse (%)

per 31.mai.2021

11,44 0,57 6,72 33,99 20,76 53,19 - 82,67

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 17.jun.2021 USD 937,18
Fondsstart 01.des.2005
Startdato 18.jun.2013
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 28.mai.2021 127
Basisvaluta Amerikanske dollar
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Pacific ex-Japan Equity
Referanseindeks MSCI Developed Pacific Ex Japan in EUR Net TR Index
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,03%
ISIN IE00B8J31D58
Bloomberg-børskode BGIPRFA
Kostnadsprosent 0,00%
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B8J31D5
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.jun.2021 AAA
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.jun.2021 8,76
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.jun.2021 96,23
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.jun.2021 99,28
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.jun.2021 Equity Asia Pacific ex Japan
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.jun.2021 220,74
Fond i sammenligningsgruppen per 07.jun.2021 663
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.jun.2021, basert på eksisterende beholdninger den 31.jan.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 28.mai.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 28.mai.2021 5,36%
MSCI - Kjernevåpen per 28.mai.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 28.mai.2021 1,36%
MSCI - Sivile skytevåpen per 28.mai.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 28.mai.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 28.mai.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 28.mai.2021 100,00%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 28.mai.2021 0,00%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 7,64% og oljesand 1,05%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

5 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Pacific Index Fund (IE) Flex, per 31.mai.2021 vurdert mot 114 Pacific ex-Japan Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 28.mai.2021
Navn Vekt (%)
AIA GROUP LTD 7,89
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 6,75
BHP GROUP LTD 5,36
CSL LTD 4,97
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 3,67
Navn Vekt (%)
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 3,46
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3,38
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 3,11
WESFARMERS LTD 2,38
DBS GROUP HOLDINGS LTD 2,03
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Flex EUR Ingen 18,71 0,01 0,07 18,71 14,22 18,70 IE00B8J31D58 18,72 -
Class Institutional GBP - 11,79 -0,04 -0,31 11,83 9,45 11,79 IE00BJ1K4320 11,80 -
Flex USD Kvartalsvis 19,65 -0,28 -1,39 20,19 14,70 19,64 IE00B0409Z31 19,66 -
Class D USD Ingen 14,07 -0,20 -1,39 14,29 10,22 14,06 IE00BD0NCP86 14,08 -
Inst USD Ingen 22,08 -0,31 -1,39 22,42 16,04 22,06 IE00B1W56S93 22,09 -
Flex USD Ingen 70,18 -0,99 -1,39 71,24 50,89 70,13 IE0006797348 70,23 -
Class D EUR Ingen 13,31 0,01 0,07 13,31 10,13 13,31 IE00BDRK7R97 13,32 -
Inst EUR Ingen 20,13 0,01 0,07 20,13 15,32 20,12 IE00B56H2V49 20,15 -
Flex EUR Daglig 22,17 0,02 0,07 22,37 17,33 22,16 IE00B39J2Z70 22,19 -
Inst USD Årlig 19,02 -0,27 -1,39 19,84 14,19 19,00 IE00B1W56T01 19,03 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.