Renter

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

4,14 -2,11 11,06 0,85 4,02
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

4,61 -1,92 11,57 1,29 4,36
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
3,78 5,96 3,73 - 4,12
Referanse (%)

per 31.okt.2021

4,41 6,43 4,15 - 4,57
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-1,77 -0,10 -1,14 3,78 18,96 20,08 - 40,52
Referanse (%)

per 31.okt.2021

-1,34 0,02 -1,09 4,41 20,57 22,56 - 45,70

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 26.nov.2021 USD 3 939,34
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 29.okt.2021 948
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 28.mai.2013
Startdato 28.mai.2013
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Bond
Referanseindeks J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,52%
ISIN LU0836513696
Bloomberg-børskode BGIMGA2
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B7VH246
Bloomberg-referanse, børskode JPGCCOMP
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 250 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Vektet gjsn. avkastning til forfall per 29.okt.2021 4,50%
Modifisert durasjon per 29.okt.2021 7,90
Effektiv durasjon per 29.okt.2021 7,92
Vektet gjsn. forfall per 29.okt.2021 12,50
WAL til verste per 29.okt.2021 12,50 Jahre

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.nov.2021 BB
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.nov.2021 2,95
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.nov.2021 36,41
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.nov.2021 94,38
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.nov.2021 Bond Emerging Markets Global HC
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 05.nov.2021 1 242,14
Fond i sammenligningsgruppen per 05.nov.2021 423
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.nov.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.jun.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.okt.2021 2,68%
MSCI - Kjernevåpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 29.okt.2021 0,24%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 29.okt.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 29.okt.2021 12,90%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.okt.2021 86,91%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,24% og oljesand 1,04%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) Class A2, per 31.okt.2021 vurdert mot 1171 Global Emerging Markets Bond fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 29.okt.2021
Navn Vekt (%)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035 0,72
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,66
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,66
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,63
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,44
Navn Vekt (%)
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,42
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,42
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,39
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5 07/31/2030 0,39
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 0,39
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 USD Ingen 138,52 -0,55 -0,40 144,74 136,30 - LU0836513696 - -
Class X7 USD - 96,01 -0,38 -0,39 103,74 96,01 - LU2087589268 - -
Class I2 USD Ingen 138,63 -0,55 -0,40 144,76 136,13 - LU1064902957 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 1 079,32 -4,28 -0,39 1 129,00 1 063,23 - LU1499592894 - -
Class F2 USD Ingen 116,23 -0,46 -0,39 121,38 114,16 - LU1640626278 - -
Class N7 EUR Halvårlig 108,67 -1,29 -1,17 111,07 103,64 - LU0916237901 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 113,59 -0,47 -0,41 118,94 112,34 - LU1373035663 - -
Class X2 USD Ingen 144,30 -0,57 -0,39 150,63 141,51 - LU0826455437 - -
Class D2 USD - 117,81 -0,47 -0,40 123,04 115,72 - LU1811365029 - -
Class X2 EUR Ingen 126,36 -1,50 -1,17 128,65 116,74 - LU1435395394 - -
Class D2 EUR - 123,81 -1,47 -1,17 126,05 114,59 - LU1811365292 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 114,95 -0,47 -0,41 120,32 113,52 - LU1387770735 - -
Class I7 USD Halvårlig 102,69 -0,41 -0,40 110,91 102,69 - LU1333800438 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 111,73 -0,46 -0,41 117,06 110,71 - LU1373035580 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 117,65 -0,47 -0,40 122,98 115,76 - LU1400680390 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.