Renter

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 8 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 7,7 1,3 10,2 10,2 -4,0 15,1 5,4 -1,8
Referanseindeks (%) 7,4 1,2 10,2 10,3 -4,3 15,0 5,3 -1,8
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

4,29 4,37 -4,14 13,04 -6,56
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2022

4,30 4,21 -6,84 16,00 -7,44
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-13,39 -1,52 0,58 - 2,56
Referanse (%) -14,51 -1,97 0,23 - 2,37
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-14,02 -5,32 -11,56 -14,39 -13,39 -4,49 2,94 - 25,27
Referanse (%) -15,05 -5,59 -12,56 -15,45 -14,51 -5,78 1,15 - 23,19

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva -
Net Assets of Fund per 25.mai.2022 USD 3 926 650 768
Startdato 28.mai.2013
Fondsstart 28.mai.2013
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
SFDR-klassifisering Annet
Referanseindeks J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Indeksbørskode -
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,04%
Kostnadsprosent 0,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 250 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Bond
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg Ticker -
ISIN LU0826455437
SEDOL B8DKSW0

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 29.apr.2022 941
Vektet gjsn. avkastning til forfall per - -
Effektiv durasjon per 29.apr.2022 7,20
Vektet gjsn. forfall per 29.apr.2022 11,92
3 års beta per 30.apr.2022 0,89
Standardavvik 3 år per 30.apr.2022 10,73%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 06.mai.2022 B
MSCI ESG prosentvis dekning per 06.mai.2022 95,13
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 06.mai.2022 2,80
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 06.mai.2022 23,64
Fondets Lipper Global-klassifisering per 06.mai.2022 Bond Emerging Markets Global HC
Fond i sammenligningsgruppen per 06.mai.2022 423
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 06.mai.2022 1 418,25
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 06.mai.2022 13,52
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 06.mai.2022, basert på eksisterende beholdninger den 31.des.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.apr.2022 2,66%
MSCI - Kjernevåpen per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 29.apr.2022 0,27%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 29.apr.2022 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 29.apr.2022 13,14%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.apr.2022 88,48%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,27% og oljesand 1,09%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) Class X2, per 30.apr.2022 vurdert mot 1241 Global Emerging Markets Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.apr.2022
Navn Vekt (%)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035 0,81
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,70
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,64
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5 07/31/2030 0,47
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,46
Navn Vekt (%)
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,44
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,41
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025 0,41
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,40
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 4.25 01/07/2025 0,40
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class X2 USD Ingen 124,15 0,79 0,64 25.mai.2022 150,63 122,37 LU0826455437 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 96,73 0,61 0,63 25.mai.2022 118,94 95,36 LU1373035663 -
Class I2 USD Ingen 119,15 0,76 0,64 25.mai.2022 144,76 117,44 LU1064902957 -
Class I7 USD Halvårlig 86,12 0,55 0,64 25.mai.2022 109,48 84,88 LU1333800438 -
Class X2 Hedged SEK Ingen 920,08 5,82 0,64 25.mai.2022 1 129,00 906,99 LU1499592894 -
Class X7 USD - 80,51 0,52 0,65 25.mai.2022 102,42 79,35 LU2087589268 -
Class N7 EUR Halvårlig 96,48 1,24 1,30 25.mai.2022 111,07 95,24 LU0916237901 -
Class A2 USD Ingen 118,89 0,76 0,64 25.mai.2022 144,74 117,19 LU0836513696 -
Class F2 USD Ingen 99,88 0,64 0,64 25.mai.2022 121,38 98,45 LU1640626278 -
Class D2 EUR - 112,65 1,45 1,30 25.mai.2022 126,31 111,20 LU1811365292 -
Class I2 Hedged GBP Ingen 100,86 0,63 0,63 25.mai.2022 122,98 99,43 LU1400680390 -
Class X2 EUR Ingen 115,10 1,48 1,30 25.mai.2022 128,93 113,62 LU1435395394 -
Class D2 USD - 101,25 0,65 0,65 25.mai.2022 123,04 99,79 LU1811365029 -
Class X2 Hedged EUR Ingen 98,00 0,62 0,64 25.mai.2022 120,32 96,61 LU1387770735 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 95,02 0,60 0,64 25.mai.2022 117,06 93,68 LU1373035580 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.