Renter

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.feb.2019 EUR 676,42
Antall beholdninger per 31.jan.2019 2 094
Basisvaluta EUR
Fondsstart 28.mai.2013
Startdato 28.mai.2013
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar EUR Diversified Bond
Referanseindeks BBG Barc Euro Aggregate Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,53%
ISIN LU0836513423
Bloomberg-børskode BGIEAA2
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B61J386
Bloomberg-referanse, børskode LBEATREU
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Class A2, per 31.jan.2019 vurdert mot 1161 EUR Diversified Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 4.5 04/25/2041 0,58
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 2.5 05/25/2030 0,55
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 4.25 10/25/2023 0,55
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3 04/25/2022 0,49
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.5 05/25/2031 0,46
Navn Vekt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3.5 04/25/2026 0,45
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 6 05/01/2031 0,45
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 05/25/2021 0,42
ITALY (REPUBLIC OF) 4.75 09/01/2028 0,42
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3.25 10/25/2021 0,41
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 EUR Ingen 115,53 0,08 0,07 115,58 112,79 - LU0836513423 - -
Class D2 EUR - 100,96 0,08 0,08 101,00 98,74 - LU1811365375 - -
Class N7 EUR Halvårlig 109,10 -0,19 -0,17 110,35 107,98 - LU0916238545 - -
Class X2 EUR Ingen 117,06 -0,20 -0,17 118,40 114,43 - LU0826455353 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Darren Wills
Darren Wills

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.