Renter

CSBGU3

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Viktig melding om skifte av referanseindeks – Vær oppmerksom på at, som torsdag, 26 mai 2016, vil iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (“Fondet”) (børssymbol: CSBGU3) skifte referanseindeks til ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index fra Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index, og fondets investeringsmål og -politikk vil også endres for å gjenspeile den nye referanseindeksen. Du finner mer informasjon i fondskunngjøringen i delen “Document Library” på iShares.com, eller du kan kontakte det lokale iShares-teamet.
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

0,08 -0,21 4,31 3,57 -0,03
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

0,24 -0,04 4,44 3,64 0,02
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-0,40 2,31 1,56 0,94 1,06
Referanse (%) -0,34 2,38 1,67 1,10 1,23
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-0,45 -0,03 -0,47 -0,48 -0,40 7,08 8,02 9,77 14,02
Referanse (%) -0,39 -0,03 -0,46 -0,45 -0,34 7,32 8,62 11,51 16,54
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) 0,65 0,25 1,39 3,50 3,11
Referanseindeks (%) 0,82 0,42 1,56 3,60 3,17
Fra og med 30.september 2014 ble indeksen som følges for dette fond skiftet fra Markit iBoxx USD Treasuries 1-3Y (Mid Price) Index til Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 06.des.2021 USD 426 756 378
Fondsstart 03.jun.2009
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
SFDR-klassifisering Annet
Referanseindeks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index
Utestående aksjer per 06.des.2021 3 748 020
Samlet kostnadsprosent 0,07%
Bruk av inntekt Akkumulerende
Avkastning av verdipapirutlån per 30.sep.2021 0,01 %
Domisil (hjemsted) Irland
Produktstruktur Fysiske
Rebalanseringfrekvens Månedlig
Metode Utvalg
UCITS Ja
Utstedende selskap iShares VII plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Regnskapsårets slutt 31 juli
Bloomberg Ticker CSBGU3 SW
ISIN IE00B3VWN179

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 06.des.2021 80
Referanseindeksnivå per 06.des.2021 USD 109,36
Benchmark Ticker IDCOT14
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 06.des.2021 0,63%
Vektet gjsn. kupong per 06.des.2021 1,36%
3 års beta per 30.nov.2021 0,99
Vektet gjsn. forfall per 06.des.2021 1,99 Jahre
Effektiv durasjon per 06.des.2021 1,95
Standardavvik 3 år per 30.nov.2021 1,26%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.nov.2021 A
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.nov.2021 99,97
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.nov.2021 6,10
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.nov.2021 81,13
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.nov.2021 Bond USD Government Short Term
Fond i sammenligningsgruppen per 05.nov.2021 53
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 05.nov.2021 4,82
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.nov.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.sep.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Klassifiseringer

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Nederland

 • Norge

 • Portugal

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 06.des.2021
Utsteder Vekt (%)
UNITED STATES TREASURY 99,91
Utsteders ticker Navn Sektor Aktivaklasse Markedsverdi Vekt (%) Tenkt verdi # Par Value ISIN Pris Geografisk plassering Børs Durasjon Forfall Kupong (%) Markedsvaluta holdings.all.issueDate

Detaljert beholdning av verdipapirer og analyser gir detaljert informasjon om porteføljens beholdning og utvalgte analyser.

Filen Foreløpig beholdning av verdipapirer inneholder bare beholdningens identifikatorer, posisjonsbeløp og markedsverdier.

Fondets foreløpig beholdning av verdipapirer er det som inngår i fondet ved starten av hver virkedag, og som brukes til å generere kontantstrøm. Kontantstrøm genereres ved hjelp av diverse antagelser for å opprette det BlackRock mener er en passende kontantstrømsprofil for fondet den aktuelle dagen. Kontantstrøm for de individuelle obligasjonene baseres på det som er lavest av effektiv obligasjonsrente og avkastning til call.Kontantstrømsprofilen er ment som en illustrasjon av visse typer kontantstrøm knyttet til de underliggende obligasjonene og er ikke pålitelig. Beholdningen av verdipapirer kan endres.

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 06.des.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 06.des.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 06.des.2021

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringer kan bli endret.

Securities Lending

Securities Lending

Securities lending is an established and well regulated activity in the investment management industry. It involves the transfer of securities (such as shares or bonds) from a Lender (in this case, the iShares fund) to a third-party (the Borrower). The Borrower will give the Lender collateral (the Borrower’s pledge) in the form of shares, bonds or cash, and will also pay the Lender a fee. This fee provides additional income for the fund and thus can help to reduce the total cost of ownership of an ETF.

At BlackRock, securities lending is a core investment management function with dedicated trading, research and technology capabilities. The lending programme is designed to deliver superior absolute returns to clients, whilst maintaining a low risk profile. Funds participating in securities lending retain 62.5% of the income, while BlackRock receives 37.5% of the income and covers all the operational costs resulting from securities lending transactions.

  From
30.09.2020
To
30.09.2021
From
30.09.2019
To
30.09.2020
From
30.09.2018
To
30.09.2019
From
30.09.2017
To
30.09.2018
From
30.09.2016
To
30.09.2017
Securities Lending Return (%) 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04
Average on-loan (% of AUM) 18,16 8,60 14,06 17,34 31,95
Maximum on-loan (% of AUM) 25,44 15,27 28,15 23,67 40,76
Collateralisation (% of Loan) 109,92 110,05 110,63 110,72 110,30
The above table summarises the lending data available for the fund.

The information in the Lending Summary table will not be displayed for the funds that have participated in securities lending for less than 12 months. The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indication of current or future results.
BlackRock’s policy is to disclose performance information quarterly subject to a one-month delay. This means that returns from 01/01/2019 to 31/12/2019 can be publicly disclosed from 01/02/2020.

Maximum on-loan figure may increase or decrease over time.

With securities lending there is a risk of loss should the borrower default before the securities are returned, and due to market movements, the value of collateral held has fallen and/or the value of the securities on loan has risen.
Ticker Name Asset Class Weight % ISIN SEDOL Exchange Location
Collateral Holdings shown on this page are provided on days where the fund participating in securities lending had an open loan.

The information in the Collateral Holdings table relates to securities obtained in the collateral basket under the securities lending programme for the fund in question. The information contained in this material is derived from proprietary and non-proprietary sources deemed by BlackRock to be reliable, is not necessarily all inclusive and is not guaranteed as to accuracy. Reliance upon information in this material is at the sole discretion of the reader. The primary risk in securities lending is that a borrower will default on their commitment to return lent securities while the value of the liquidated collateral does not exceed the cost of repurchasing the securities and the fund suffers a loss in respect of the short-fall.

The below table shows the Loan/Collateral Combinations and Collateral Levels for our European Lending funds.

Collateral Types
Loan Type Equities Government, Supranational and Agency Bonds Cash (Not for Reinvestment)
Equities 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Government Bonds 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Corporate Bonds 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Vi aksepterer også utvalgte fysisk replikerende ETF-er for verdipapirer, statsobligasjoner, kreditt og råvarer som sikkerhet.

Collateral parameters depend on the collateral and the loan combination, and the over collateralisation level may range from 102.5% to 112%. In this context, “Over Collateralisation” means that the aggregate market value of collateral taken will exceed the overall on-loan value. Collateral parameters are reviewed on an ongoing bases and are subject to change.
With securities lending there is a risk of loss should the borrower default before the securities are returned, and due to market movements, the value of collateral held has fallen and/or the value of the securities on loan has risen.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
SIX Swiss Exchange CSBGU3 USD 03.jul.2009 B3VWN17 CSBGU3 SW CSBGU3.S - - IE00B3VWN179 A0X8SG 10200789 - -
London Stock Exchange CBU3 USD 15.sep.2010 B5139V6 CBU3 LN CBU3.L - - IE00B3VWN179 - - - -
London Stock Exchange CU31 GBP 15.sep.2010 B50JNZ7 CU31 LN CU31.L - - IE00B3VWN179 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CBU3 MXN 26.apr.2017 BYPDPM8 CBU3N MM CBU3N.MX - - IE00B3VWN179 - - - -
Borsa Italiana CSBGU3 EUR 19.okt.2009 B544SH5 CSBGU3 IM CSBGU3.MI - - IE00B3VWN179 - - - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.